Het geheim van een lang en gelukkig huwelijk? Een kalme vrouw!

bruid

In alle huwelijken wordt wel eens ruzie gemaakt. Om het huwelijk goed te houden, is het zaak om na zo’n ruzie weer te kalmeren en samen door één deur te kunnen. Nieuw onderzoek toont nu aan dat het voor het welzijn van een huwelijk belangrijker is dat de vrouw na een verhitte discussie kalmeert.

“Als het gaat om het managen van negatieve emoties tijdens een conflict, doen vrouwen er echt toe,” stelt onderzoeker Lian Bloch. “Emoties zoals woede en minachting kunnen heel bedreigend zijn voor stellen. Maar onze studie suggereert dat wanneer mensen, met name vrouwen, in staat zijn om weer kalm te worden, hun huwelijken goed kunnen blijven gedijen.”

Kalmte
De onderzoekers baseren hun conclusies op videobeelden die lieten zien hoe tachtig heteroseksuele stellen zich na een ruzie gedroegen. Uit de analyse van die beelden blijkt dat mannen en vrouwen even goed in staat waren om na een ruzie weer kalm te worden, maar de kalmte van de man had weinig of geen effect op hoe goed het huwelijk op de lange termijn was. De kalmte van de vrouwen wel. De huwelijken waarin vrouwen na een discussie snel weer kalmeerden, waren zowel op lange als op korte termijn beter.

WIST U DAT…

Constructieve communicatie
Het verband tussen het goede huwelijk en kalme vrouwen was het sterkst wanneer vrouwen op een discussie reageerden met ‘constructieve communicatie’. “Wanneer vrouwen problemen bespreken en oplossingen suggereren, kan dat stellen helpen om met conflicten om te gaan,” merkt onderzoeker Robert Levenson op. “Ironisch genoeg werkt dat niet zo goed voor mannen: hun vrouwen hebben daar vaak kritiek op, omdat de mannen volgens hen te snel naar de probleemoplossende modus overschakelen.”

De onderzoekers benadrukken dat ze hun studie uitvoerden onder mensen van middelbare leeftijd die opgroeiden in een tijd waarin de wereld mannen heel ander behandelde dan vrouwen. In de toekomst willen de onderzoekers achterhalen of de resultaten ook gelden voor jonge mensen.

Bronmateriaal

"Wives matter more when it comes to calming down marital conflicts" - Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bunches and Bits {Karina} (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd