Hazenlip reeds in embryo verholpen

Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om een hazenlip al in de embryo’s van muizen te herstellen. Een doorbraak.

De onderzoekers achterhaalden eerste welke genen een rol spelen bij het ontstaan van schisis. Mensen met schisis hebben een spleet in de bovenlip, het gehemelte of de kaak. De onderzoekers vermoedden dat zogenoemde Pbx-genen daar een rol in speelden.

WIST U DAT?

Genen
Ze namen de proef op de som door muizen te ontwikkelen die bepaalde combinaties Pbx-genen misten. Ze ontdekten dat mutaties die meerdere Pbx-genen beïnvloedden uiteindelijk konden leiden tot een hazenlip en/of een gesplete gehemelte.

Verhelpen
Maar die experimenten leverden nog meer op. Zo bleken de Pbx-genen ook invloed uit te oefenen op een heel netwerk van verschillende moleculen. Wanneer gemuteerde Pbx-genen dit netwerk verstoren, slaagt het lichaam er niet in om de spleten (in de bovenlip, gehemelte en/of kaak) te sluiten. Door dit netwerk in embryo’s te herstellen, verdwenen ook de spleten. “Voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat iemand deze afwijking in embryo’s heeft verholpen,” vertelt onderzoeker Licia Selleri.

Mogelijk kan het onderzoek ervoor zorgen dat schisis ook onder mensen behandeld of zelfs voorkomen kan worden.

Bronmateriaal

"Cleft Lip Corrected Genetically in Mouse Model" - Cornell.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door HerPhotographer (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd