Half jaar oude baby begrijpt woordjes al

Praten doen ze nog lang niet, maar baby’s van een maand of zes zijn wel al in staat om woordjes te begrijpen, zo blijkt.

En dat is nieuw. Wetenschappers gingen er altijd vanuit dat baby’s pas tegen hun eerste verjaardag in staat waren om te begrijpen wat mensen zeggen. Geheel onterecht, zo blijkt nu dus uit onderzoek van de universiteit van Pennsylvania.

Experimenten
De onderzoekers haalden er baby’s en hun moeders bij. De kinderen werden bij hun moeders op schoot gezet en keken naar een scherm. Op dat scherm was voedsel (bijvoorbeeld een appel) en een lichaamsdeel (bijvoorbeeld een neus) te zien. De moeders kregen een koptelefoon op en moesten herhalen wat ze hoorden. Zo zeiden de moeders bijvoorbeeld: ‘Kijk naar de appel’ of ‘Waar is de appel?’. Met een speciaal apparaatje werd vervolgens vastgesteld waar de baby naar keek. Om er zeker van te zijn dat de moeder het gedrag van de baby niet (onbewust) zou sturen, werd er voor gezorgd dat zij het scherm niet kon zien. Zij kon dus (onbewust) ook niet aan de baby laten weten waar deze kijken moest om de appel te zien. Een tweede onderzoek verliep op dezelfde manier. Alleen werden nu geen losse objecten getoond. In plaats daarvan bevonden de objecten zich in een omgeving. Een appel lag bijvoorbeeld op tafel.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs ontdekt hebben dat baby’s leren praten door liplezen?

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat baby’s meer gefocust waren op het object dat genoemd werd dan het andere object. Dat wijst erop dat ze begrijpen wat een woord betekent, zo is in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences te lezen. En dat is bijzonder. Eerdere demonstraties toonden al wel aan dat baby’s woorden begrijpen, alleen werden daarbij woorden gebruikt als ‘papa’ en ‘mama’. “Onze studie is anders, want we keken meer naar generieke woorden,” vertelt onderzoeker Daniel Swingley in een persbericht van de universiteit. “Wij testten dingen die er elke keer als je ze ziet weer anders uitzien. Er is variëteit in appels en neuzen. En neus betekent niet alleen jouw neus: het kan ook de neus van een ander zijn. Dat maakt het leren van woorden zo moeilijk: woorden verwijzen naar categorieën, niet alleen naar individuen.”

Vooruitgang
De onderzoekers testten niet alleen baby’s van zes maanden oud, maar ook baby’s van zeven, acht en negen maanden. Opvallend genoeg presteerden de oudere baby’s niet beter dan de baby’s van zes maanden. Pas na veertien maanden gingen baby’s woorden echt beter begrijpen. Onduidelijk is waarom de baby’s in de periode ervoor zo weinig of geen vooruitgang boeken. Het is mogelijk dat er wel sprake is van vooruitgang, maar dat die moeilijk op te merken is, omdat oudere baby’s sneller zijn afgeleid.

Ouders kunnen hun voordeel doen met dit onderzoek, zo denken de wetenschappers. “Ik denk dat dit onderzoek een boodschap heeft voor ouders: je kunt met je baby’s praten en ze gaan een beetje begrijpen wat je zegt. Ze komen niet met een geestig antwoord, maar ze begrijpen er wel iets van. En hoe meer ze weten, hoe meer ze voort kunnen bouwen op wat ze weten.”

Bronmateriaal

"Penn Psychologists Find 6- to 9-Month-Olds Understand the Meaning of Many Spoken Words" - Upenn.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Alvin Smith (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd