‘GSM en Wi-Fi verbannen van scholen’

Een Europese Commissie wil dat het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi op scholen verboden wordt.

In een uitgebreid rapport zet de commissie uiteen waarom het verstandig is om in ieder geval voorlopig terughoudend om te gaan met mobiele telefoons en wi-fi op scholen. Het rapport is adviserend en niet bindend, maar kan zeker invloed hebben op de wetgeving die nog komen gaat.

Asbest
De commissie benadrukt dat er nog weinig wetenschappelijk bewijs is dat stelt dat de straling van wi-fi en mobiele telefoons gevaarlijk is. Maar tegelijkertijd stelt de commissie dat we daar ook niet op kunnen wachten. Ze vergelijken het met de kwestie omtrent asbest en tabak. Daar werd eerst grondig onderzoek naar gedaan en later bleek het een grote invloed te hebben op de gezondheid en werden maatregelen getroffen. Maar toen was het al voor veel mensen te laat.

Nostalgie…

Beperking
Volgens de commissie is het verstandig als het gebruik van mobiele telefoons en wi-fi met name in de omgeving van kinderen en jongvolwassenen beperkt wordt. Onderzoek wijst er namelijk op dat deze doelgroep het grootste risico loopt op bijvoorbeeld tumoren in de hersenen door toedoen van de straling.

Meer maatregelen
Ook moet er volgens de commissie nagedacht worden over de richtlijnen die er nu zijn. Wellicht moeten die verscherpt worden. Een campagne die bedoeld is om mensen bewust te maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s zou volgens de commissie ook geen kwaad kunnen. Net als nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en eventuele, betere alternatieven voor de straling. Bovendien zou de commissie graag zien dat mobiele toestellen een label krijgen waarop staat hoeveel straling deze afgeeft.

Zijn de maatregelen overdreven of hard nodig? Dat is lastig vast te stellen. Er is de laatste jaren met name veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van GSM’s, maar de resultaten zijn niet zo eenduidig. Zo waren er onderzoeken die aantoonden dat de kans op een hersentumor door veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon toenam. Andere studies zijn minder concreet en stellen dat de straling mogelijk op een geheel onbekende manier met ons lichaamsweefsel reageert. De WHO moest weer vaststellen dat onduidelijk is of straling de kans op tumoren en andere gezondheidsproblemen vergroot.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd