Grotere kans op dementie als je dicht bij een drukke weg woont

Mensen die binnen 50 meter afstand van een drukke weg wonen, hebben een 7% grotere kans op dementie dan mensen die meer dan 300 meter van die weg vandaan wonen.

Dat blijkt uit Canadees onderzoek, verschenen in het blad The Lancet. “Onze resultaten tonen aan dat hoe dichter je bij een drukke weg woont, hoe groter de kans is dat je dementie ontwikkelt,” vertelt onderzoeker Hong Chen. “Met onze wijdverbreide blootstelling aan het verkeer en steeds meer mensen die geneigd zijn om in de stad te gaan wonen heeft dit (onderzoek, red.) serieuze implicaties voor de volksgezondheid.”

Ontario
De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder meer dan 6,5 miljoen inwoners van Ontario (een provincie in Canada). Deze inwoners waren tussen de 20 en 85 jaar oud. De onderzoekers gingen voor al deze mensen na waar ze woonden (en dan met name hoe groot de afstand tussen hun woning en wegen met een grote verkeersdichtheid was). Ook werd er gekeken naar de gezondheid van de proefpersonen. De onderzoeker richtten zich daarbij specifiek op drie neurologische aandoeningen: dementie, de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose (MS).

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die binnen 50 meter afstand van een drukke weg leefden een 7 procent grotere kans hadden om dementie te ontwikkelen dan mensen die op meer dan 300 meter afstand van een drukke weg woonden. De verhoogde kans op dementie nam met 3 procent af wanneer het huis van mensen tussen de 50 en 100 meter van een drukke weg verwijderd was. En mensen die woonden in een huis dat tussen de 101 en 200 meter van een drukke weg verwijderd was, hadden zo’n 2 procent meer kans om dementie te krijgen dan mensen die meer dan 300 meter van een drukke weg verwijderd waren. Zodra de afstand tussen het huis van mensen en een drukke weg meer dan 200 meter was, was er niet langer een verhoogde kans op dementie. Verder bleek er geen verband te zijn tussen de afstand tot een drukke weg en de ziekte van Parkinson of MS.

Luchtvervuiling
“Ons onderzoek is de eerste Canadese studie die suggereert dat vervuilende stoffen van druk verkeer verband houden met dementie,” vertelt onderzoeker Ray Copes. “We weten uit eerder onderzoek dat vervuilende stoffen in de lucht in de bloedstroom terecht kunnen komen en kunnen leiden tot ontstekingen die weer samenhangen met hart- en vaatziekten en mogelijk andere aandoeningen zoals diabetes. Dit onderzoek suggereert dat vervuilende stoffen in de lucht die via de bloedstroom in het brein terecht kunnen komen, kunnen leiden tot neurologische problemen.”

Het onderzoek geeft reden tot zorg. Zeker nu steeds meer mensen naar de stad trekken en steden dus steeds dichtbevolkter en drukker worden. Volgens Copes zouden de resultaten van deze studie gebruikt moeten worden om steden beter in te richten en dus gezonder te maken. Je moet dan niet alleen denken aan wijzigingen in verkeersplannen, maar ook wijzigingen in het ontwerp van gebouwen die er wellicht voor zorgen dat luchtvervuiling binnenshuis geen kans krijgt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd