Gelukkiger worden? Keer Facebook de rug toe!

Mensen die Facebook de rug toe keren, zijn minder gestrest, leven meer in het nu en zijn tevredener met hun leven.

Dat suggereert een experiment, uitgevoerd door het Happiness Research Institute. De onderzoekers verzamelden iets meer dan 1000 proefpersonen en vroeg ze onder meer naar hoe tevreden ze waren met hun leven en hoe gestrest ze waren. Daarna werd de grote groep proefpersonen in tweeën gedeeld. De helft van de proefpersonen mocht een week lang niet Facebooken, de andere helft mocht het sociale medium wel gewoon bezoeken en gebruiken en deed dienst als controlegroep.

Gedrag

De onderzoekers keken ook naar het gebruikelijke ‘Facebook-gedrag’ van de proefpersonen. 94 procent bleek het bezoeken van Facebook als onderdeel van hun dagelijkse routine te zien. 78 procent gebruikte Facebook dagelijks dertig minuten of langer. Het overgrote deel van de proefpersonen bleek bovendien bij voorkeur hun goede kanten en geweldige ervaringen te delen.

Tevreden?
Toen de week voorbij was, werd de proefpersonen opnieuw gevraagd hoe tevreden ze waren met hun leven, hoe het met hun stressniveau zat, enzovoort. De resultaten zijn verrassend. Zo gaven de proefpersonen die deel uitmaakten van de controlegroep voorafgaand aan het onderzoek aan dat ze vrij tevreden waren met hun leven: ze gaven het leven op een schaal van 10, een 7,67. Een week later was dat een 7.75. De groep die een week lang geen Facebook mocht gebruiken, gaf het leven voorafgaand aan die week een 7,56, maar daarna een 8,12.

Sociale activiteiten
Ook bleken mensen die een week lang geen Facebook gebruikten tevredener te zijn met hun sociale leven. En namen de sociale activiteiten van proefpersonen in deze groep toe. Verder blijkt dat mensen die een week lang geen Facebook gebruikten minder concentratieproblemen hadden dan de proefpersonen die wel toegang hadden tot Facebook.

Emoties
Op de laatste dag van het experiment vroegen de onderzoekers mensen in beide groepen welke emoties ze die dag hadden ervaren. Hieruit bleek dat mensen die deze week geen Facebook gebruikten, gelukkiger waren en zich minder eenzaam voelden. Ook hadden de proefpersonen die geen Facebook gebruikten minder het idee dat ze tijd verspild hadden.

Dat het gebruik van Facebook soms een negatieve uitwerking heeft op onze stemming is goed te verklaren. Zo blijkt uit het onderzoek dat Facebook regelmatig een heel vervelende emotie oproept: jaloezie. Maar liefst vijf op de tien proefpersonen bleken jaloers op de geweldige ervaringen die anderen op Facebook plaatsten. En één op de drie was jaloers op het geluk dat andere mensen op het sociale medium etaleerden, terwijl vier op de tien afgunstig werden als ze het succes van anderen op Facebook zagen. “In plaats van ons te richten op wat we daadwerkelijk nodig hebben, hebben we de neiging om ons te richten op wat andere mensen hebben,” zo schrijven de onderzoekers in hun onderzoeksrapport. En dat maakt nu niet bepaald gelukkig.

Bronmateriaal

"The Facebook Experiment" - Happiness Research Institute

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd