Help! Maan van Mars valt langzaam uit elkaar

phobos

Lange groeven op het oppervlak van de maan suggereren dat deze langzaam door Mars uit elkaar wordt getrokken.

Geen enkele maan in ons zonnestelsel staat zo dichtbij zijn planeet als Phobos. En dat heeft gevolgen. De afstand tussen Phobos en Mars is zo klein dat de zwaartekracht van Mars grote invloed heeft op de maan. Sterker nog: de zwaartekracht van Mars trekt de maan langzaam maar zeker uit elkaar, zo stellen onderzoekers. Elke honderd jaar trekt Mars Phobos twee meter dichter naar zich toe. Naar schatting zal Phobos over dertig tot vijftig miljoen jaar letterlijk in stukken worden gescheurd.

Jonger

De nieuwe verklaring voor de groeven in het oppervlak van Phobos kan ook verklaren waarom sommige groeven jonger zijn dan andere: het proces dat de groeven veroorzaakt, is nog steeds gaande.

Groeven
En nu is al te zien dat Phobos het lastig heeft. En wel aan de groeven die over het oppervlak van de maan lopen. Lang werd gedacht dat de groeven breuken waren die ontstaan waren toen een object op Phobos insloeg. Maar nader onderzoek toont nu aan dat de groeven ontstaan doordat de zwaartekracht van Mars de maan vervormt.

Puin
De laatste jaren denken onderzoekers dat het hart van Phobos bestaat uit puin dat maar ternauwernood bij elkaar kan blijven. Rond dat hart bevindt zich een 100 meter dikke laag regoliet. De onderzoekers denken dat die buitenste laag vrij elastisch is, maar niet flexibel genoeg is om met de zwaartekracht van Mars om te gaan. Vandaar dat er groeven ontstaan.

Phobos is overigens niet de enige maan die ten onder gaat aan zijn relatie met een planeet. Datzelfde lot staat waarschijnlijk Triton, de maan van Neptunus, te wachten. Ook deze maan beweegt richting zijn planeet en heeft breuken in het oppervlak. En mogelijk zijn er ook buiten ons zonnestelsel manen te vinden die op deze manier ten onder gaan.

Bronmateriaal

"Mars’ Moon Phobos is Slowly Falling Apart" - NASA.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech / University of Arizona.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd