Emoties zijn schreeuwende aandachttrekkers

Emotionele gebeurtenissen trekken snel onze aandacht. En nu is eindelijk duidelijk hoe emoties de aandacht van ons brein opeisen.

Waarom richten mensen automatisch hun aandacht op emotionele gebeurtenissen? Een nieuwe studie onder apen, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Neuroscience, kan dit verklaren. Wetenschappers wisten al langer dat er een connectie bestaat tussen het hersendeel dat emotie reguleert en het hersendeel dat aandacht reguleert. Maar hoe dit precies zat, was tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Het team had al wel enigszins een idee: de amygdala zou een grote rol spelen.

Amygdala
De amygdala is een amandelvormige kern van neuronen die verbanden legt tussen informatie van verschillende zintuigen en deze koppelt aan emoties. De amygdala staat vooral bekend om de rol die deze speelt in het verwerken van angst. Om er achter te komen of de amygdala inderdaad een rol speelt in het proces injecteerden de onderzoekers kleurstoffen in de hersenen van tien resusapen. Deze kleurstoffen volgden de neuronen en hun lange, informatie dragende ranken genaamd axonen. Op deze manier was het team in staat om de zogeheten ‘zijstraten’ te zien in plaats van alleen maar de grote ‘snelwegen’. De onderzoekers kwamen er achter dat de axonen van de amygdala zich richten op het hersendeel dat aandacht reguleert, genaamd de thalamus reticular nucleus. Zij geven een direct ‘schot’ aan het commandocentrum, dat de aandacht richt op datgene waar het zich op moet focussen. De wetenschappers kwamen er achter dat deze axonen ongewoon sterk zijn: als zij ‘praten’, schreeuwen ze. Ze hebben zoveel macht dat zij andere signalen ‘overschreeuwen’.

WIST U DAT…

…mensen minder alert zijn door positieve emoties?

Gevolgen
De sterke verbinding tussen emotie en aandacht kan erg zinvol zijn. Mocht u bijvoorbeeld in een bedreigende situatie terecht komen, brengt dit sterke emoties naar boven. De hersenen zullen dan moeten stoppen met waar zij mee bezig zijn om de volle aandacht aan de dreiging te besteden. Zo kunt u uw eigen leven redden. Maar soms is de aandacht voor emoties bij mensen uit balans, zoals bij mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. U kunt denken aan angststoornissen, deze worden vaak gekenmerkt door overmatige waakzaamheid voor potentiële bedreigingen in de buitenwereld. Deze mensen hebben dan veel moeite om aandacht te besteden aan andere dingen dan emoties. Volgens neuroloog Helen Mayberg zeggen zij vaak: “Ik kan niet uit mijzelf treden zodat ik aandacht aan jou kan besteden”.

Het onderzoek kan helpen in het beter begrijpen en behandelen van psychische aandoeningen zoals angststoornissen en depressies. Zo zou in de toekomst een behandeling kunnen ontstaan die elektrodes implanteert in het brein, om zo de aandacht van de systemen in de hersenen die emotie en aandacht reguleren te veranderen.

Bronmateriaal

"Why emotions are attention-getters" - sciencenews.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door wstera2 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd