Dopamine bepaalt hoe hard u werkt

Waarom werkt de één harder dan de ander? Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit wel eens te maken kan hebben met de hoeveelheid dopamine in uw lichaam.

Hoe hard een persoon werkt om geld te verdienen, kan sterk verschillen. Maar hoe dit komt, bleef altijd een groot mysterie. Wetenschappers lijken nu wat dichter bij het antwoord te zijn gekomen. Uit een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Neuroscience, blijkt dat onze bereidheid om hard te werken sterk wordt beïnvloed door de chemie in drie verschillende gebieden in ons brein.

Pet-scan
Dopamine speelt een cruciale rol in de motivatie om te werken voor een beloning, zo blijkt uit een eerder onderzoek bij ratten. Het stofje werkt als een neurotransmitter in verschillende delen van ons lichaam en speelt een grote rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Om te onderzoeken of dopamine ook een grote rol speelt bij de motivatie van mensen werden 25 gezonde vrijwilligers in de leeftijd van 18-29 verzameld. Van hun hersenen werd een soort kaart gemaakt met een techniek genaamd positronemissietomografie (PET-scan). Maar voordat het zover was, moesten de proefpersonen meedoen aan een proef om hun bereidheid om hard te werken voor een beloning te bepalen. Zij konden kiezen tussen een moeilijke en een makkelijke taak, waarbij een moeilijke meer geld oplevert. Vervolgens werd ze verteld of zij een hoge, gemiddelde of lage kans hadden om de beloning te ontvangen. De taken duurde ongeveer 30 seconden en werden gedurende 20 minuten herhaald.

WIST U DAT…

…het brein van een psychopaat zo is ingesteld dat het altijd beloont?

Resultaat
Uit de scans en de proef blijkt dat bij mensen die bereid zijn om hard te werken voor een beloning, meer dopamine vrijkomt in gebieden die een belangrijke rol spelen in beloning en motivatie. Namelijk het striatum en de ventromedial prefrontal cortex. Mensen die minder gemotiveerd zijn om hard te werken hadden daarentegen een hoog dopamineniveau in gebieden die een rol spelen in emotie en risicobeleving: de insula. Dit is een grote verrassing volgens de onderzoekers want het suggereert dat hoe meer dopamine in de insula, hoe minder iemand gemotiveerd is om hard te werken, ook al betekent dat minder geld.

Het onderzoek kan meer inzicht bieden in de behandeling van Attention Deficit Disorder (ADD), depressie, schizofrenie en andere vormen van mentale ziekten die leiden tot een verminderde motivatie. Het feit dat dopamine tegenstellende effecten in verschillende gebieden in ons brein kan hebben, zet aan tot nadenken over de huidige medicijnen die het dopamineniveau aantasten. Volgens de onderzoekers is er meer onderzoek nodig om er achter te komen hoe medicijnen de motivatiesystemen in het brein beïnvloeden. Ook moet worden onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om een objectieve test te ontwikkelen die onderzoekers laat zien of iemand een afwijking heeft die leidt tot een verminderde motivatie.

Bronmateriaal

"Dopamine impacts your willingness to work" - Vanderbilt.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Jeremy Teaford / Vanderbilt University.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd