Dit is waarom het verstandig is om niet langer dan vier uur per dag op je telefoon te zitten

Het kan het risico op stress, suïcidale gedachten en alcoholmisbruik verhogen.

De mobiele telefoon is tegenwoordig onmisbaar geworden in ons leven. Voor velen is dit apparaat zelfs een constante metgezel, die altijd veilig in de broekzak wordt bewaard. In de afgelopen jaren is het gebruik van de mobiele telefoon aanzienlijk toegenomen. Gemiddeld spenderen we er per dag ongeveer 2 uur en 21 minuten aan. Veel meer zou het volgens onderzoekers ook niet moeten worden, zo waarschuwen ze. Want dat kan ernstige fysieke en mentale gevolgen met zich meebrengen.

Telefoongebruik neemt toe
Eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van smartphones onder jongeren in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. En ook de nieuw gepubliceerde studie lijkt dit te onderschrijven. In 2020 gebruikte 85,7 procent van de tieners in het onderzoek hun smartphone meer dan 2 uur per dag, terwijl dat in 2017 nog 64,3 procent was. Volgens onderzoeker Jin-Hwa Moon heeft dit verschillende oorzaken. “Dit kan te maken hebben met de langere periode van sociale isolatie door COVID-19,” zegt ze in gesprek met Scientias.nl. “Maar ook de overgang naar meer mobielgebruik voor verschillende doeleinden kan een belangrijke rol spelen.”

Goed of slecht?
Deskundigen hebben al gewaarschuwd dat het toenemende gebruik van smartphones in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op verschillende gezondheidsproblemen. Dit omvat psychische aandoeningen, slaapproblemen, oogproblemen en problemen met spieren en gewrichten. Tegelijkertijd wijst groeiend bewijs er ook op dat een beetje dagelijks internetgebruik juist goed kan zijn voor de gezondheid van jongeren.

Studie
Om beter te begrijpen hoe het gebruik van smartphones door jongeren hun gezondheid beïnvloedt, heeft Moon samen met haar collega’s gegevens geanalyseerd van meer dan 50.000 Koreaanse tieners. De gegevens bestonden uit informatie over hoeveel tijd elke deelnemer naar schatting dagelijks aan zijn of haar smartphone besteedde, samen met verschillende gezondheidsaspecten. Om de resultaten te analyseren en ervoor te zorgen dat andere factoren zoals leeftijd, geslacht en sociaal-economische status geen invloed hadden, maakten de onderzoekers gebruik van statistische analyse.

Vier uur
Uit de bevindingen blijkt dat het verstandig is om niet langer dan vier uur per dag op je mobiel te zitten. “We hebben ontdekt dat tieners die hun smartphones meer dan 4 uur per dag gebruiken, een groter risico lopen op een slechtere gezondheid,” vertelt Moon. “Zij hebben vaker last van stress, denken vaker aan zelfmoord en hebben meer kans op middelenmisbruik (zoals alcohol) dan degenen die minder dan 4 uur per dag op hun mobiel zitten.”

Lang zitten
Een interessante vraag is waarom dit zo funest is. En ook hier zijn verschillende verklaringen voor te bedenken. “Het is al langer bekend dat langdurig zitten schadelijk is voor de gezondheid,” legt Moon desgevraagd uit. “Als kinderen dagelijks meer dan 4 uur met hun telefoon bezig zijn, bovenop de tijd die ze al zittend doorbrengen op school, resulteert dit onmiddellijk in een toename van de sedentaire tijd. Dit gaat ook ten koste van andere lichamelijke activiteiten, persoonlijke sociale interacties en andere bezigheden. Hierdoor neemt het risico op gezondheidsproblemen toe.”

1 à 2 uur per dag
Dit betekent overigens niet dat je je mobiel helemaal links moet laten liggen. De jongeren die elke dag 1 tot 2 uur hun smartphone gebruikten, ervoeren in feite zelfs minder problemen dan degenen die helemaal geen smartphone hadden, zo blijkt uit de bevindingen. “Het gebruik van slimme apparaten heeft dus niet altijd negatieve gevolgen,” benadrukt Moon. “Het kan ook voordelig zijn voor de mentale gezondheid. Een smartphone biedt de mogelijkheid om op afstand met anderen te communiceren en kan ook leiden tot plezierige ervaringen en efficiënt werken. Dit geldt echter alleen als jongeren niet te lang op hun mobiel zitten en het enkel gebruiken voor nuttige toepassingen. Daarnaast hebben ze nog steeds begeleiding van ouders of verzorgers nodig.”

Inzicht
Volgens Moon verschaffen de onderzoeksresultaten waardevolle inzichten in gezond gebruik van de mobiele telefoon. En dat was hard nodig. “De bestaande richtlijnen geven geen specifieke tijdsbeperking voor het gebruik van slimme apparaten voor jongeren,” zegt ze. “Een bekend advies is dat jonge kinderen een digitaal apparaat niet meer dan 1 uur per dag mogen gebruiken. Ook zijn er richtlijnen die een gebruikstijd van minder dan 2 uur voorstellen. Veel tieners gebruiken hun smartphones echter langer dan aanbevolen. Het is dus belangrijk om de richtlijnen opnieuw te evalueren. Ons onderzoek toont nu aan dat het gebruik van smartphones langer dan 4 uur aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Deze resultaten zouden dan ook moeten worden meegenomen in toekomstige richtlijnen.”

De auteurs merken op dat dit onderzoek geen direct oorzakelijk verband bevestigt tussen het gebruik van smartphones en negatieve gezondheidsresultaten. Tegelijkertijd stellen ze dat de resultaten goed kunnen helpen bij het begeleiden van hoe jongeren hun smartphones gebruiken. Daarbij gaat het vooral om een juiste balans, zo onderstreept Moon. “Aangezien het gebruik van smartphones nu wijdverspreid is, is het verstandiger om ze met mate te gebruiken in plaats van helemaal niet,” meent ze. “Ongeveer 1à 2 uur per dag kan voordelig zijn. Maar zoals onze studie aantoont, kan meer dan dat vervelende gevolgen hebben.”

Bronmateriaal

"More than 4 hours of daily smartphone use associated with health risks for adolescents" - PLOS (via EurekAlert)
Interview met Jin-Hwa Moon
Afbeelding bovenaan dit artikel: nomadsoulphotos (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd