Dino’s groeven prooi op

Wetenschappers hebben miljoenen jaren oude holen gevonden. Nu is dat op zichzelf niets bijzonders, ware het niet dat in de gefossiliseerde holen grote klauwen van dinosaurussen staan. Dat wijst erop dat de dino’s er niet voor terugdeinsden om hun wollige prooi eigenhandig op te graven.

De holen zijn zo’n 80 miljoen jaar oud. In die tijd waren er – op de dinosaurussen na – geen grote landdieren die zulke klauwen hadden. Bovendien vertonen de klauwafdrukken opvallend veel overeenkomsten met de klauwen van de gefossiliseerde dino’s die een eindje verderop in gesteenten zijn aangetroffen. Deze dinosaurussen zijn weliswaar iets jonger, maar het is aannemelijk dat hun familieleden voor de prooi op de knieën gingen.

Bewijs
“We kunnen niet zeggen of het om troodontidae of velociraptor gaat, omdat de botten die hier dichtbij gevonden zijn geen nagels of nagelriemen meer hebben,” vertelt onderzoeker Edward Simpson. Maar de match lijkt waterdicht. “Ik twijfel hier niet aan,” meldt expert Anthony Martin. “Alles vormt samen heel sterk bewijs.”

Muis
In de holen zijn geen botten of tanden gevonden, maar de gegraven gangen zijn zeer complex en hebben waarschijnlijk dan ook aan muizen toebehoord. Het is lastig om dat met zekerheid vast te stellen. Daartoe zouden de holen in stukken moeten worden gezaagd. En dan maar hopen dat er bewijs uit voortkomt. Voorlopig zijn de wetenschappers echter niet van plan om hun toevlucht te nemen tot die destructieve methode.

Het is niet onbekend dat dinosaurussen ook de wat kleinere zoogdieren gemakkelijk vingen. Dit onderzoek onderscheidt zich echter van eerdere studies, omdat het aan de hand van fossiele vondsten iets kan melden over de jacht van de dinosaurus. “Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe fossielen iets onthullen over het gedrag van dieren,” meent Martin.

Bronmateriaal

"Dinos Dug Around for Prey" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd