Cement ruimt groot deel van zijn eigen CO2-uitstoot op

Bij de productie van cement komt enorm veel CO2 vrij, maar uiteindelijk haalt het materiaal een groot deel van die uitstoot zelf weer uit de lucht.

Dat hebben onderzoekers ontdekt, zo is in het blad Nature Geoscience te lezen. De wetenschappers gingen na hoeveel CO2 er bij de productie van cement wordt geproduceerd. En legden die hoeveelheid naast de hoeveelheid CO2 die het materiaal gedurende zijn complete levensduur absorbeert. “Het klinkt tegenstrijdig, maar het is echt waar,” stelt onderzoeker Steven Davis, verbonden aan de universiteit van Californië (Irvine). “Het cement dat sinds 1930 wereldwijd gemaakt is, heeft een substantieel deel van de CO2 die bij de productie vrijkwam, opgenomen.”

De uitstoot
Het is al jaren bekend dat de productie van cement een flinke bron van CO2-uitstoot is. CO2 komt vrij wanneer kalksteen (calciumcarbonaat) omgezet wordt in calciumoxide (een belangrijk ingrediënt van cement). Daarnaast komt er ook nog veel CO2 vrij doordat cementfabrieken grote hoeveelheden kolen, gas en andere fossiele brandstoffen verbranden om warmte te genereren die nodig is om kalksteen te breken.

“In 2013 alleen al werd zo’n 4 miljard ton cement geproduceerd”

76 miljard ton
De onderzoekers schatten dat tussen 1930 en 2013 wereldwijd meer dan 76 miljard ton cement is geproduceerd (in 2013 alleen al ging het om 4 miljard ton, het grootste deel daarvan zag in China het levenslicht). In diezelfde periode zou door de cementproductie zo’n 38,2 gigaton CO2 zijn vrijgekomen. Maar: zo’n 4,5 gigaton (oftewel 43 procent van de uitstoot die vrijkomt wanneer kalksteen omgezet wordt in calciumoxide) werd in diezelfde periode door het cement weer opgenomen. “Cement krijgt veel aandacht vanwege de grote bijdrage die het levert aan de wereldwijde klimaatverandering, maar dit onderzoek onderschrijft dat het verbranden van fossiele brandstoffen de belangrijkste boosdoener blijft,” stelt Davis.

Volgens de onderzoekers is cement wereldwijd een “grote, over het hoofd geziene, groeiende koolstofput”. Onder ‘koolstofput’ – ook wel carbon sink genoemd – verstaan we een reservoir dat CO2 tijdelijk of permanent opslaat. Het opgeslagen CO2 levert dan – tijdelijk of permanent – geen bijdrage meer aan klimaatverandering. Bekende koolstofputten zijn bossen en oceanen. Maar ook het veelgebruikte bouwmateriaal cement mogen we daar dus onder gaan rekenen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd