Bewuster van eigen fouten door ritalin

Wetenschappers hebben ontdekt dat een kleine dosis ritalin ervoor zorgt dat mensen zich bewuster worden van hun fouten.

De onderzoekers verzamelden 27 proefpersonen. De proefpersonen kwamen vier weken op rij één dag naar het laboratorium. Daar kregen ze de ene week methylfenidaat (ritalin) toegediend en de andere weken een placebo of atomoxetine (stof die symptomen van ADHD tegengaat) of citalopram (een antidepressivum) toegediend. Nadat de proefpersonen het medicijn hadden ontvangen, kregen ze negentig minuten rust, waarna het tijd was voor het echte experiment. De proefpersonen kregen een test waarin ze op specifieke momenten moesten reageren (bijvoorbeeld: alleen op een knop drukken als het object op het scherm rond is). Tijdens zo’n test maakten de proefpersonen fouten, maar ze waren zich daar lang niet altijd van bewust.

Verbazingwekkend
Met behulp van de test hadden onderzoekers eerder al aangetoond dat mensen met ADHD en drugsverslavingen zich minder bewust waren van hun fouten. En ook nu leverde het experiment nieuwe informatie op. De resultaten waren best verbazingwekkend, zo vertelt onderzoeker Robert Hester van de universiteit van Melbourne ons desgevraagd. “Een enkele dosis methylfenidaat zorgde ervoor dat gezonde proefpersonen beter in staat waren om hun eigen fouten op te merken.” Er was sprake van een verbetering van zo’n tien procent. Wat vooral opvallend was, was dat atomoxetine – dat deels hetzelfde werkt als methylfenidaat – niet dezelfde prestatie opleverde: alleen methylfenidaat verbeterde de bewustwording.

WIST U DAT…

…onlangs een methode is gevonden om fouten in het brein te corrigeren?

Hersenactiviteit
De onderzoekers bestudeerden ook de hersenactiviteit van de proefpersonen terwijl deze aan de test werkten. Hieruit blijkt dat de activiteit in delen van het brein die menselijke fouten verwerken sterk afhankelijk is van het feit of mensen zich bewust zijn van de fouten die ze maken. “Dit is een nieuwe en belangrijke vondst,” vertelt Hester. Een kleine dosis methylfenidaat blijkt in staat om de activiteit in dit deel van de hersenen te vergroten, waardoor mensen zich sneller bewust zijn van hun fouten.

Medicijn
Dat een kleine dosis ritalin al genoeg kan zijn om mensen bewuster te maken van hun fouten is nuttige informatie, vindt Hester. Hij wijst erop dat onder meer mensen met een verslaving en schizofrenie vaak niet goed in staat zijn om hun eigen fouten te herkennen. Hierdoor ontstaan twee werkelijkheden: de echte werkelijkheid en de werkelijkheid van de patiënt. En dat kan weer leiden tot paranoïde gedrag, waanbeelden, enzovoort. “De onderzoeksgegevens wijzen erop dat het mogelijk is om farmacotherapie (behandeling met medicijnen, red.) aan te wenden om neurologische en psychiatrische problemen aan te pakken.”

De onderzoekers zijn van plan om die mogelijkheid nu verder te gaan onderzoeken. “We gaan op twee manieren met dit onderzoek verder. Eerst gaan we kijken of dezelfde resultaten kunnen worden behaald met een klinische dosering van methylfenidaat.” Kinderen met ADHD krijgen gedurende tien weken ritalin en voor en na die tijd wordt gekeken hoe ze presteren. “Daarnaast gaan we ook een ander medicijn testen: cabergoline.” Dit medicijn heeft een specifieke invloed op het dopaminegehalte. Uit het onderzoek moet blijken welke rol dopamine bij de bewustwording van fouten speelt.

Bronmateriaal

Interview met onderzoeker Robert Hester
"New insights into understanding brain performance" - Melbourne.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Me (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd