Bevrijding van zonden maakt mensen guller naar de kerk toe

Mensen die terugdenken aan een situatie waarin ze van hun zonden werden bevrijd, zijn veel sterker geneigd om geld aan de kerk te schenken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Wetenschappers verzamelden een groep proefpersonen en gaven ze in een eerste experiment de opdracht om zich een situatie te herinneren waarin ze gezondigd hadden. In een tweede experiment moesten de proefpersonen zich een situatie proberen te herinneren waarin ze hun zonden hadden opgebiecht. Als proefpersonen nog nooit hadden gebiecht, moesten ze zich dat inbeelden. De proefpersonen kregen ook de gelegenheid om geld te doneren aan de kerk door wat geld in een envelop te stoppen. Sommige proefpersonen werd gevraagd al voor het experiment te doneren, anderen daarna.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat mensen aanzienlijk meer geld aan de kerk schonken wanneer ze kort daarvoor terugdachten aan de biecht en dus aan de ‘bevrijding’ van hun zonden. Het effect was het sterkst onder mensen die echt geloofden dat God over ze zou oordelen en ook aan religieuze activiteiten als het lezen uit de Bijbel of bidden, deelnamen.

WIST U DAT…

Verrassend
Het is met het oog op eerder onderzoek een heel verrassende conclusie, legt onderzoeker Ryan McKay uit. “Recent bewijs suggereert dat mensen zich socialer gedragen – sneller geneigd zijn om te helpen, delen, doneren, samen te werken en vrijwilligerswerk te doen – als ze zich schuldig voelen. Dat roept de vraag op of religieuze rituelen waarin mensen bevrijd worden van hun zonden en schuldgevoel, mensen minder sociaal zouden maken.” Dat blijkt nu verrassend genoeg niet het geval te zijn. “Mensen bevrijden van hun schuld heeft een positief effect op sociaal gedrag. Dat wijst erop dat het katholieke ritueel van biechten een effectieve methode is om mensen bij de kerk betrokken te houden.”

De katholieke kerk is natuurlijk niet de enige instelling waarbij mensen bevrijd kunnen worden van hun zonden. Ook in andere religies komt het ritueel – weliswaar in andere vormen – terug. De onderzoekers willen nu uit gaan zoeken of bevrijding van zonden er ook in die religies toe leidt dat mensen zich socialer opstellen en sterker geneigd zijn om geld te doneren.

Bronmateriaal

"'Releasing' people from Catholic guilt increases generosity towards church, research shows" - Rhul.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Fr Lawrence Lew, O.P. (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd