Synesthesie leidt tot het zien van ‘aura’s’

Sommige mensen beweren dat ze aura’s zien en dat is nu wetenschappelijk te verklaren: het is synesthesie.

Aura’s zijn energievelden die u omringen. Sommige mensen beweren dat ze die kunnen zien. Ze kunnen er zelfs aan aflezen hoe het met u gaat. Sommigen geloven er heilig in. Anderen vinden het maar kwakzalverij. Ook wetenschappers hebben zich nu aan het onderwerp gewaagd en komen met een wetenschappelijke verklaring.

Synesthesie
Ze ontdekten namelijk dat de meeste mensen die aura’s kunnen zien, ook een vorm van synesthesie hebben. Dit zorgt ervoor dat verschillende delen van het brein die verschillende soorten prikkels verwerken met elkaar worden verbonden. Zo kan het deel van het brein dat geluiden verwerkt bijvoorbeeld verbonden raken met het deel dat smaken verwerkt. Het resultaat: mensen kunnen een geluid proeven. “Deze extra verbindingen zorgen ervoor dat er verbanden worden gelegd tussen delen van het brein die normaal gesproken niet met elkaar verbonden zijn,” vertelt onderzoeker Gómez Milán.

WIST U DAT…

…een hyperactieve zenuwcel synesthesie veroorzaakt?

Schilders
En hun onderzoek wijst erop dat veel mensen die aura’s kunnen zien ook een vorm van synesthesie hebben. “Niet allemaal,” zo benadrukken de onderzoekers. “Maar het komt onder hen veel vaker voor.” Net zoals syntesthesie ook vaker voorkomt onder schilders.

Verbindingen
De onderzoekers bestudeerden meerdere mensen die aura’s konden zien. Eén van die mensen was Esteban Sánchez Casas. Hij beweert meerdere paranormale krachten te hebben, waaronder de vaardigheid om de aura’s van mensen te zien. “Maar dit is in feite een duidelijk geval van synesthesie,” stellen de onderzoekers. Het deel van zijn hersenen dat gezichten moet herkennen, is verbonden met het deel dat kleuren verwerkt. De extra verbindingen zorgden er ook voor dat de man pijn die anderen werd aangedaan kon voelen. Bovendien was hij zeer empathisch. “Deze vaardigheden zorgen ervoor dat mensen die een vorm van synesthesie hebben anderen het gevoel geven dat ze ze begrijpen,” zo schrijven de onderzoekers. “Hoewel sommige genezers dankzij synesthesie echt de aura’s van mensen kunnen zien en de pijn van anderen kunnen voelen, zijn er ook genezers die denken dat ze in staat zijn om anderen te genezen, maar zij misleiden zichzelf, want synesthesie is slechts een subjectieve en opgesmukte perceptie van de werkelijkheid.”

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Consciousness and Cognition.

Bronmateriaal

"Scientific Evidence Proves why Healers See the “Aura” of People" - UGR.es
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Kairin Simo (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd