Amerikaans bedrijf meldt doorbraak in kernfusie

Dit is een fusiereactor, maar niet de reactor van Tri Alpha Energy.
Dit is een fusiereactor, maar niet de reactor van Tri Alpha Energy.

In de toekomst halen we onze energie misschien wel uit kernfusie. Sciencemag meldt dat een Amerikaans bedrijf genaamd Tri Alpha Energy een stapje dichterbij deze vorm van energie is gekomen.

Tri Alpha Energy is er in geslaagd om een bal van heet gas – met een temperatuur van tien miljoen graden Celsius – vijf milliseconden stabiel te houden. Dat lijkt heel kort, maar is langer dan andere pogingen. De bal hield na deze periode op met bestaan, omdat de machine geen energie meer had.

Stel, de machine van het Amerikaanse bedrijf is in staat om de bal langer stabiel te houden én dat ook nog eens op een hogere temperatuur, dan botsen atomen in het gas op elkaar. Deze atomen fuseren, waarbij energie vrijkomt.

Gaat het ooit lukken?
De afgelopen jaren investeerden overheden miljarden euro’s in de ontwikkeling van een kernfusiemachine. Veel wetenschappers vragen zich af of projecten als de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ooit leiden tot kernfusiemachines die goedkope stroom kunnen opwekken. Tri Alpha’s machine maakt gebruik van een andere aanpak, waardoor dit – voor nu – interessanter lijkt.

Hoge temperaturen
Maar er is nog een lange weg te gaan. Om atomen te fuseren is een temperatuur van minimaal honderd miljoen graden Celsius nodig. Dit is zo heet, dat iedere container smelt. Een belangrijke uitdaging is dus om een hete substantie stabiel te houden zonder dat dit gas wordt aangeraakt. Misschien lukt dit wel met supergeleidende magneten.

Laserstralen
Een andere manier om kernfusie tot stand te brengen is door laserstralen te gebruiken. De krachtigste laserbundel ter wereld heeft een piekvermogen van twee petawatt. Dit is duizend keer meer dan de gemiddelde wereldwijde energieconsumptie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd