Alzheimerpatiënt lijkt kleinere kans op kanker te hebben

alzheimer

Wetenschappers hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Het lijkt erop dat mensen met Alzheimer een kleinere kans hebben op kanker. Omgekeerd geldt waarschijnlijk hetzelfde: mensen met kanker hebben een kleinere kans op Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 200.000 mensen.

De onderzoekers bestudeerden 204.468 Italianen van zestig jaar en ouder gedurende zes jaar. In die periode kregen 21.451 mensen kanker. 2832 mensen kregen Alzheimer. 161 mensen ontwikkelden in die periode zowel Alzheimer als kanker. En dat is opvallend weinig. Afgaande op hoe vaak Alzheimer en kanker onder mensen voorkomen, zou men verwachten dat 246 mensen met kanker ook Alzhemer zouden krijgen, terwijl 281 mensen met Alzheimer ook kanker zouden krijgen.

Kleinere kans
Het onderzoek wijst erop dat mensen met Alzheimer in deze groep een 50 procent kleinere kans hadden op kanker. Mensen met kanker hadden een 35 procent kleinere kans op Alzheimer. De onderzoekers benadrukken dat dat zowel gold voor mensen die tijdens de studie stierven als voor mensen die nu nog steeds in leven zijn. Daarmee sluiten ze uit dat de resultaten het gevolg zijn van een kortere levensverwachting door kanker of Alzheimer die de kans dat mensen nog een tweede ziekte ontwikkelen zou kunnen verkleinen.

WIST U DAT…

…de oplossing voor kanker mogelijk in de ruimte te vinden is?

Grootschalig onderzoek
Tijdens eerdere onderzoeken viel het wetenschappers ook al op dat mensen met Alzheimer een kleinere kans leken te hebben op kanker en omgekeerd. “Maar dit is het meest grootschalige onderzoek dat hier tot op heden naar is gedaan,” vertelt onderzoeker Massimo Musicco. Ook staat het onderzoek ietsje steviger in de schoenen dan eerdere studies, aldus de onderzoekers. “Zo keken we zowel voor als nadat de eerste ziekte was vastgesteld of mensen ook aan een tweede ziekte leden. Daarmee sloten we uit dat de aanwezigheid van de eerste ziekte het stellen van de diagnose van een tweede ziekte in de weg zou zitten, doordat nieuwe symptomen geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een gevolg van de eerste ziekte.” Een voorbeeldje daarvan: wanneer mensen met kanker, te maken krijgen met geheugenverlies kan dit gezien worden als een bijwerking van de chemotherapie, terwijl deze mensen eigenlijk Alzheimer hebben. Door de manier waarop deze studie is opgezet, maakten de onderzoekers die fout niet.

Het onderzoek – dat verschenen is in het online blad Neurology – kan op lange termijn wel eens leiden tot effectieve behandelingen voor zowel kanker als Alzheimer. “Aangezien het aantal gevallen waarin mensen zowel Alzheimer als kanker ontwikkelen aanzienlijk toeneemt wanneer mensen ouder worden, kan een beter begrip van het mechanisme achter de relatie tussen deze ziekten wel eens leiden tot nieuwe behandelingen voor beide aandoeningen.”

Bronmateriaal

"People with Alzheimer’s Disease May Have Lower Risk of Cancer and Vice Versa" - AAN.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Vince Alongi (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd