‘500.000 extra doden in 2050 door klimaatverandering’

Door klimaatverandering zal ons voedselpatroon veranderen, waardoor er in 2050 veel meer mensen zullen sterven. Vooral China en India krijgen het zwaar te verduren.

Wetenschappers voorspellen dat wereldwijd door klimaatverandering in 2050 meer dan 500.000 extra volwassenen zullen overlijden. Doordat er minder voedsel geproduceerd kan worden, zullen we andere dingen moeten gaan eten, wat effect heeft op onze gezondheid. Dat laten wetenschappers weten in hun artikel dat geplaatst is in The Lancet. Het onderzoek is het sterkste bewijs tot nu toe dat klimaatverandering schadelijke gevolgen kan hebben voor de voedselproductie en de gezondheid wereldwijd.

Ziektes
“Veranderingen in voedselbeschikbaarheid en voedselinname kunnen een negatief effect hebben op ons gewicht,” vertelt Dr. Marco Springmann, de hoofdauteur van dit onderzoek. En een ongezond gewicht brengt weer gezondheidsrisico’s met zich mee. “Als we minder groente en fruit kunnen eten en we wel rood vlees consumeren, kan dat leiden tot een toename van bepaalde ziektes, zoals hartziekten, beroertes en kanker. Door deze ziektes ontstaat er een verhoogde kans op overlijden.” Volgens dr. Springmann laten de resultaten zien dat zelfs een bescheiden vermindering van de beschikbaarheid van voedsel per persoon kan leiden tot minder energie en een slechtere samenstelling van het dieet. “Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid,” voegt hij eraan toe.

Sterfgevallen

Volgens de onderzoekers zullen er door klimaatverandering minder mensen sterven aan obesitas. Heel concreet sterven er in 2050 naar schatting 260.000 minder mensen aan overgewicht. Wel zullen er in dat jaar 266.000 meer mensen sterven aan ondergewicht. Het positieve effect dat een afname aan obesitas op de sterftegetallen heeft, wordt dus direct teniet gedaan door het negatieve effect dat ondergewicht op de sterfgevallen heeft.

Minder voedsel
Als er geen actie wordt ondernomen om de wereldwijde uitstoot te verminderen, kan klimaatverandering ervoor zorgen dat er 3,2 procent (99 kcal per dag) minder voedsel per persoon beschikbaar komt. De groente en fruit-inname zal verminderen met 4,0% (14,9 gram per dag). Op dit moment eten we vrij veel rood vlees, dat zal in de toekomst verminderen met 0,7% (0,5 gram per dag). Dat lijkt goed nieuws, maar het effect van het minder eten van rood vlees weegt niet op tegen de effecten van het minder nuttigen van groente en fruit. De bovenstaande veranderingen zullen samen leiden tot 529.000 extra doden in 2050.

Zwaarst getroffen landen
De landen die naar waarschijnlijkheid het zwaarst worden getroffen zijn de landen met voornamelijk lage- en modale inkomens in de Westelijke Stille Oceaan regio (264.000 doden), en in Zuidoost Azië (164.000 doden). Bijna driekwart van alle klimaat gerelateerde doden wordt verwacht in China (248.000 doden) en India (136.000 doden). Ook Griekenland en Italië worden volgens de berekeningen getroffen met respectievelijk 124 doden per miljoen inwoners en 89 doden per miljoen inwoners. Naar schatting zullen er in Nederland 36 doden per miljoen inwoners vallen.

De onderzoekers hebben gelukkig ook nog goed nieuws. Het aantal extra doden in 2050 kan flink worden teruggedrongen door onze uitstoot te verminderen. Ook zullen we meer actie moeten ondernemen om de gezondheidsproblemen aan te pakken. “Klimaatverandering heeft een groot negatief effect op onze gezondheid,” zegt dr. Springmann. “In de toekomst moeten er programma’s komen die zich richten op dieet- en gewichtsproblemen om zo de klimaat gerelateerde gezondheidsproblemen aan te pakken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd