Zonnestelsel is ietsje ouder dan gedacht

Het zonnestelsel is in één dag spontaan duizenden jaren ouder geworden. Wetenschappers analyseerden een meteoriet die in 2004 op aarde viel en concludeerden op basis van diverse isotopen dat dit stuk puin en dus ook het zonnestelsel waarin dit ooit thuishoorde ongeveer 4,5682 miljard jaar oud is. Dat is 0,3 tot 1,9 miljoen ouder dan gedacht.

Het lijkt op het eerste gezicht weinig veelbetekenend: op zoveel miljarden jaren is miljoen jaar meer of minder toch niet zo relevant. Maar wetenschappers denken daar heel anders over. Door de studie weten zij nu beter wanneer het zonnestelsel is ontstaan en door nader onderzoek kan worden vastgesteld welke omstandigheden zo’n 4,5682 miljard jaar geleden tot de vorming ervan leidden. Wanneer dit proces duidelijk is, wordt de zoektocht naar ‘levensvatbare’ planeten gemakkelijker: we weten welke omstandigheden en processen nodig zijn om deze te vormen.

Proces
“Studies zoals deze helpen ons te achterhalen wat de vorming van het zonnestelsel veroorzaakte en hoe dat proces plaatsvond,” legt expert Ray Burgess uit. “Ze kunnen ons vertellen hoe onze planeet is gevormd en waarom de aarde deze structuur heeft.”

Allende
Eerder gingen onderzoekers ervan uit dat het zonnestelsel ietsje jonger was. Die conclusie is gebaseerd op een studie naar de Allende-meteoriet. Deze viel in 1969 in Chihuahua, Mexico naar beneden. Dat uit dit onderzoek hele andere cijfers kwamen, is volgens de wetenschappers goed te verklaren.

De Mexicaanse meteoriet is alvorens deze op aarde belandde aan enorme temperaturen blootgesteld. De Afrikaanse variant had met minder verstoringen te maken en diens isotopische structuur is dan ook beter bewaard gebleven. De gegevens die hieruit voortvloeien zouden betrouwbaarder zijn dan die van de Allende-meteoriet.

Bronmateriaal

"Solar system slips back in time" - Newscientist.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd