Zelfs als we abrupt stoppen met CO2 uitstoten, kan de temperatuur nog eeuwen stijgen

droogte

Zelfs als we de CO2-uitstoot abrupt een halt toeroepen, zal de reeds in de atmosfeer aanwezige CO2 de aarde nog honderden jaren op rij blijven opwarmen. Tot die conclusie komen onderzoeker van Princeton University. Het suggereert voorzichtig dat er minder CO2-uitstoot nodig is om de aarde gevaarlijk warm te laten worden, dan gedacht.

De onderzoekers baseren hun conclusies op simulaties. Ze simuleerden een aarde die zo’n 1800 miljard ton CO2 in de atmosfeer pompte en vervolgens abrupt stopte met CO2 uit te stoten. Na 1000 jaar bleek de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer flink te zijn teruggelopen. Veertig procent van de CO2 verdween binnen twintig jaar in de oceanen en landmassa’s. Na 1000 jaar was tachtig procent van de uitstoot opgenomen.

Afkoelen
Men zou verwachten dat zo’n afname in CO2 in de atmosfeer ertoe zou leiden dat de aarde afkoelt. In eerste instantie was dat ook zo. Maar na een eeuw afkoeling, begon de aarde tijdens de simulaties weer op te warmen. En wel met 0,37 graden Celsius. Dat kwam doordat de oceanen steeds minder warmte absorbeerden. Een temperatuurstijging van 0,37 graden Celsius lijkt niet veel, maar kan grote gevolgen hebben (ter vergelijking: de aarde is – met alle gevolgen van dien – sinds de industriële revolutie met 0,85 graden Celsius opgewarmd).

WIST U DAT…

…de CO2-uitstoot groeit, maar trager dan voorheen?

Twee graden Celsius
Volgens wetenschappers raakt het klimaatsysteem van onze aarde ernstig verstoord op het moment dat de temperaturen meer dan 2 graden Celsius stijgen (ten opzichte van de temperaturen voor de industriële revolutie). Om dat te voorkomen, moeten we onze cumulatieve uitstoot zien te beperken tot zo’n 1000 miljard ton CO2. Ongeveer de helft daarvan is sinds de industriële revolutie al in de atmosfeer gepompt. En nu blijkt uit dit onderzoek dat de CO2 die reeds in de atmosfeer is gepompt nog lang een verwarmend effect heeft. Het suggereert dat er minder CO2 nodig is om die gevaarlijke opwarming van 2 graden Celsius te behalen. “Als onze resultaten correct zijn, moeten we om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden de totale CO2-uitstoot beperken tot driekwart van de vorige schattingen: slechts 750 miljard ton in plaats van 1000 miljard ton koolstof,” aldus onderzoeker Thomas Frölicher. “Dus: de opwarming beperken tot 2 graden Celsius zou betekenen dat we de toekomstige CO2-uitstoot onder de 250 miljard ton moeten houden, slechts de helft van de reeds uitgestoten 500 miljard ton.”

Het onderzoek staat haaks op eerdere studies die suggereerden dat een plotselinge halt van de CO2-uitstoot zou leiden tot een constante wereldwijde temperatuur of zelfs een daling van die temperatuur. Maar die studies hielden geen rekening met de mogelijkheid dat oceanen geleidelijk aan minder goed in staat zijn om warmte op te nemen en dat de restwarmte het afkoelen van de aarde (doordat er geen CO2 meer wordt uitgestoten) compenseert. Ook nadat we abrupt stoppen met het uitstoten van CO2 kan een temperatuurstijging dus niet worden uitgesloten. “Dit illustreert hoe lastig het is om klimaatverandering terug te draaien: we kunnen stoppen met uitstoten, maar zien de gemiddelde wereldwijde temperatuur nog steeds stijgen.”

Bronmateriaal

"Even if emissions stop, carbon dioxide could warm Earth for centuries" - Princeton.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mundoo (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd