Wolf blijkt een stuk toleranter en aardiger dan de hond

wolf

Nieuw onderzoek veegt het idee dat de domesticatie van wolven leidde tot de aardigere en tolerantere hond resoluut van tafel. Wolven blijken namelijk aardiger en toleranter dan de hond.

Lang werd aangenomen dat mensen het liefst fokten met tolerante dieren en dat zo uiteindelijk de aardige, coöperatieve en minder agressieve hond uit de wolf kon voortkomen. Maar is dat wel zo? Nieuw onderzoek trekt die conclusie ernstig in twijfel.

Contact tussen soortgenoten
Als honden toleranter en aardiger zouden zijn dan wolven, dan mag men verwachten dat ze niet alleen toleranter en aardiger zijn in de interactie met mensen, maar ook in de interactie met hun soortgenoten. Onderzoekers bestudeerden het gedrag van negen wolven en acht honden. Om te achterhalen hoe tolerant de honden en wolven naar elkaar toe waren, werden ze in tweetallen ingedeeld. Elk tweetal bestond uit twee tot dezelfde soort behorende dieren en één dier was altijd hoger in rang dan de ander. Vervolgens kregen de tweetallen voedsel aangeboden.

WIST JE DAT…

…wolven zich mogelijk op korte termijn weer in Nederland gaan vestigen? Maar heeft de wolf wel een toekomst in ons land? Lees er hier alles over!

Resultaten
De wolven met een lage rang bleken hun voedsel vaak te beschermen tegen de partner met een hoge rang en vertoonden net zo vaak agressief gedrag als de wolf met een hoge rang. Tussen honden van verschillende rangen gebeurde iets anders. Honden met een lage rang deden vaak een stap terug en accepteerden de dreiging van de dominante hond. Over het algemeen vertoonden noch de wolven, noch de honden veel agressief gedrag; ze dreigden voornamelijk. “Wolven lijken toleranter te zijn jegens soortgenoten dan honden die gevoeliger zijn voor hiërarchie,” stelt onderzoeker Friederike Range. “Dat wordt zichtbaar doordat wolven met een lage rang hun partners met een hogere rang kunnen uitdagen en de dominante dieren dit tolereren, terwijl agressie onder honden een privilege van de honden met een hogere rang is.”

Onderdanig
“Toen mensen wolven domesticeerden, kozen ze waarschijnlijk voor onderdanige dieren die bereid waren om zich aan te passen,” stelt onderzoeker Zsófia Virányi. De interactie tussen honden en mensen draait meer om samenleven zonder conflicten, dan om gelijkheid, zo benadrukt de onderzoeker. Hun vermogen om anderen te respecteren en volgen en niet zozeer hun tolerantie of aardige karakter maakt ze geschikt als ‘de beste vriend van de mens’.

Het onderzoek kan tevens verklaren waarom wolven zo goed in staat zijn om samen te werken, stelt Range. “Wolven zijn reeds heel tolerant jegens hun soortgnoten. Dat blijkt wel uit het feit dat de wolven met een hogere rang de dreiging van wolven met een lagere rang tijdens het experiment accepteerden. Die tolerantie stelt wolven in staat samen te werken en dat heeft mogelijk weer een goede basis gevormd voor de evolutie van een samenwerking tussen mens en hond.”

Bronmateriaal

"Myth of tolerant dogs and aggressive wolves refuted" - University of Veterinary Medicine (via Eurekalert.org)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd