Wetenschappers maken van een huidcel een bloedcel

Wanneer een patiënt bloedtransfusie nodig heeft, dan kan het voorkomen dat er soms geen bloed beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld in het leger of in afgelegen gebieden. Wat dan? Wetenschappers beweren dat doodgewone huidcellen van een patiënt te veranderen zijn in bloedcellen. Een bijkomend voordeel is dat er bij eigen bloedcellen geen sprake is van afstoting.

In een laboratorium kunnen wetenschappers een huidcel transformeren in een stamcel. Een stamcel is in staat om in een ander celtype te veranderen en kan daardoor een bloedcel worden.

Maar dankzij een nieuwe techniek is het mogelijk om van een huidcel direct een bloedcel te maken. Verschillende proteïnen worden ingezet om huidcellen opnieuw te programmeren. Het duurt ongeveer een maand voordat een huidcel is veranderd in een bloedcel.

Bloedcellen
Door zogenaamde fibroblasten (bindweefsel) te bestoken met proteïnen, veranderen ze spontaan in witte of rode bloedcellen. Wetenschappers zijn zelfs in staat om bloedplaatjes te creëren.

WIST U DAT…

…een zakje kunstmatig bloed op dit moment ongeveer 5.000 dollar (circa 3.000 euro) kost?

2012 of later
Het Canadese onderzoeksteam beweert dat de techniek over minimaal twee jaar toegepast kan worden op proefpersonen. Waarschijnlijk zijn mensen met leukemie het eerst aan beurt.

Optimisme
“Het is nog te vroeg om te juichen”, zegt professor John Hunt van de universiteit van Liverpool. “Zo weten we nog niet of deze rode bloedlichamen zuurstof kunnen vervoeren. Toch opent deze vondst een heleboel deuren.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd