Wetenschapper maakt bakstenen van sigarettenpeuken

Dankzij de sigarettenpeuken is er minder energie nodig om de stenen te bakken. Bovendien isoleren de stenen beter. Win-win-win dus!

“Elk jaar worden er 6 biljoen sigaretten geproduceerd,” vertelt onderzoeker Abbas Mohajerani. “Wat leidt tot 1,2 miljoen ton aan peuken.” En in de toekomst worden dat er alleen maar meer. “Met name door de groeiende wereldbevolking.”

Droom
Veel peuken worden achteloos op straat weggegooid. En het duurt lang voor ze zijn afgebroken. Ondertussen lekken schadelijke metalen die in de filters zitten – zoals arseen, nikkel en cadmium – weg in de grond en waterwegen. “Ik droom al jaren over het vinden van een duurzame en praktische methode om het probleem van de vervuilende peuken op te lossen.”

Bakstenen
En nu heeft Mohajerani die gevonden. Hij toont aan dat peuken heel geschikt zijn om in bakstenen te worden verwerkt. Wanneer de bakstenen voor ongeveer 1 procent uit peuken bestaan, hebben ze dezelfde eigenschappen als ‘gewone bakstenen’, maar daarnaast hebben ze ook een aantal voordelen. Zo is er dankzij de peuken tot wel 58 procent minder energie nodig om de bakstenen te bakken. Bovendien zijn de stenen met daarin peuken lichter en isoleren ze beter. Het betekent dat een huis gebouwd van deze bakstenen een stukje energiezuiniger is: er hoeft immers minder gestookt en gekoeld te worden.

Over de schadelijke metalen in de peuken hoeven we ons volgens Mohajerani geen zorgen te maken. Wanneer de stenen met daarin de peuken gebakken worden, worden de zware metalen ‘immobiel. Ze kunnen geen kant meer op. “Peuken verwerken in stenen is een effectieve oplossing voor een wereldwijd afvalprobleem,” stelt Mohajerani. “Gerecylede peuken kunnen in stenen worden verwerkt, zonder dat we bang hoeven te zijn voor het weglekken (van gevaarlijke metalen, red.). Ze (de stenen, red.) zijn ook goedkoper om te produceren omdat er minder energie vereist is en naarmate er meer peuken in verwerkt worden, dalen de energiekosten nog verder.”

Bronmateriaal

"How brick-makers can help butt out litter" - Royal Melbourne Institute of Technology

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd