Wetenschap telt zeker 84 miljoen sterren in het centrum van onze Melkweg

Wetenschappers hebben met behulp van een enorme negen gigapixel-opname van de VISTA-telescoop vastgesteld hoeveel sterren zich ongeveer in het hart van onze Melkweg bevinden. De teller blijft vooralsnog steken op 84 miljoen, maar…het tellen gaat door.

Met behulp van door VISTA verzamelde gegevens, ontwikkelden de onderzoekers een kleurenfoto van zo’n 108.200 bij 81.500 pixels groot. Het is één van de grootste astronomische opnames die ooit zijn vervaardigd. Met behulp van deze foto stelden de onderzoekers een catalogus samen waarin 84 miljoen sterren zijn opgenomen.

De foto

De negen gigapixel-opname is enorm. Als u deze op de resolutie van een normaal boek zou afdrukken, zou de foto zo’n negen meter lang en zeven meter hoog zijn.

Het onderzoek is heel belangrijk, zo benadrukt onderzoeker Roberto Saito. “Door de ontelbare sterren rond het Melkwegcentrum gedetailleerd te observeren, kunnen we meer te weten komen over de vorming en ontwikkeling van ons eigen sterrenstelsel, en van spiraalstelsels in het algemeen.” De meeste spiraalstelsels – waaronder ook de Melkweg – hebben in hun hart een grote hoeveelheid oude sterren zitten. Astronomen duiden die concentratie sterren ook wel aan met het woord ‘bulge’ oftewel ‘bult’. “Waarnemingen van de bulge van de Melkweg zijn heel moeilijk, omdat deze schuilgaat achter stof,” legt onderzoeker Dante Minniti uit. “Om het hart van de Melkweg te kunnen bekijken, moeten we waarnemingen doen in het infrarood, dat minder hinder ondervindt van het stof.”

Dankzij VISTA is het voor het eerst gelukt om de bulge van de Melkweg helemaal in kaart te brengen. De onderzoekers achterhaalden de helderheid en kleur van ongeveer 84 miljoen sterren. Door de kleur en helderheid van sterren tegen elkaar uit te zetten, ontstaat een zogenaamd kleur-helderheidsdiagram. En zo’n diagram kan ons heel veel over ons thuisstelsel vertellen, stelt Minniti. “Elke ster neemt een specifieke positie in op dit diagram. Deze positie is afhankelijk van de helderheid en de temperatuur die de ster op dit moment in zijn leven heeft. Omdat de nieuwe gegevens ons in één keer een momentopname van alle sterren geven, kunnen we de sterren in dit deel van de Melkweg aan een bevolkingsonderzoek onderwerpen.”

De Melkweg. Het rode blokje op deze foto laat het hart van de Melkweg zien. Bovenaan dit artikel ziet u dat deel dus uitvergroot. Foto: ESO / Nick Risinger.

Bronmateriaal

"84 miljoen sterren en het tellen gaat door" - ESO.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door ESO / VVV Consortium / Ignacio Toledo.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd