Wetenschap laat planten kostbare metalen delven

Wetenschappers gaan onderzoeken of het mogelijk is om planten in te zetten als mijnwerkers. Het is de bedoeling dat de planten metalen uit de platinagroep uit de grond gaan halen en bij de mens af gaan leveren.

Metalen uit de platinagroep zijn gewild en het effectief delven van de grondstof is dan ook belangrijk. Vandaag de dag glipt er bij het delven van platina echter nog wel eens wat platina door het net. Wetenschappers denken nu een manier gevonden te hebben om ook dat platina nog te kunnen delven. Ze willen daarvoor planten inzetten.

Het idee
Het idee is om planten op afval uit mijnen te laten groeien en ze de metalen uit de platinagroep in hun cellen op te laten nemen. Dat wordt ook wel fytomijnen genoemd. De metalen worden in de cellen als nanodeeltjes opgeslagen. De plantencellen kunnen weer omgezet worden in materialen voor tal van industriële doeleinden. Eén van de belangrijkste doeleinden waarvoor deze cellen gebruikt kunnen worden, zijn katalysatoren die de uitstoot van bijvoorbeeld auto’s verminderen. “Katalyse wordt steeds vaker in industriële processen gebruikt en in het bijzonder voor het controleren van de uitstoot, aangezien de vraag naar schonere auto’s enorm is,” vertelt onderzoeker James Clark. “Dus fytomijnen kan ons van een duurzame voorraad metalen voorzien die actief zijn als katalysatoren.”

WIST U DAT…

…u in de toekomst wellicht alleen uw kamerplant hoeft aan te tikken om uw computer op te starten?

Maïs
Lang niet alle planten zijn natuurlijk in staat om platina in zich op te nemen. De onderzoekers richten zich daarom op planten die resistent zijn voor bepaalde metalen. Bijvoorbeeld maïs en mosterdplanten. Wanneer dergelijke planten platina in zich opnemen, vormen deze nano-clusters die direct gebruikt kunnen worden als katalysatoren.

Uitdaging
De grote uitdaging is om vervolgens die katalysatoren uit de plant te halen. “De truc is om het vergaan van de plant zorgvuldig te controleren, zodat het metaal als katalysator actief blijft.”

De onderzoekers gaan nu uitzoeken hoe de planten precies met de metalen omgaan en hoe die metalen die door planten gewonnen zijn vervolgens weer het beste uit de planten gehaald kunnen worden. Hopelijk voorziet het de mensheid van een groene manier om restmetalen die nu vanwege de hoge kosten niet gedolven kunnen worden alsnog uit de grond kunnen worden gehaald.

Bronmateriaal

"'Mining' for metals using Nature's machines" - York.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Alchemist-hp (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd