Wat we horen, is mogelijk afhankelijk van wat onze handen aan het doen zijn

Een opmerkelijk experiment wijst erop dat de activiteit van onze handen mogelijk invloed heeft op wat we horen. Het suggereert dat onze linker- en rechterhersenhelft elk gespecialiseerd zijn in het waarnemen van bepaalde geluiden.

De onderzoekers lieten 24 proefpersonen naar achtergrondgeluiden luisteren. Die geluiden veranderden: soms snel, soms wat langzamer. De proefpersonen kregen de opdracht om zodra ze veranderingen waarnamen op een knop te drukken. De eerste twintig keer moesten ze de knop met hun rechterhand indrukken. Daarna was de linkerhand aan de beurt. Waarna rechts opnieuw aan de beurt kwam. Enzovoort.

Resultaten
Wanneer proefpersonen de knop met hun rechterhand in moesten drukken, namen ze snelle veranderingen in het achtergrondgeluid beter waar. Wanneer ze de linkerhand gebruikten, merkten ze de langzame veranderingen in achtergrondgeluid juist weer eerder op.

WIST U DAT…

…planten andere planten mogelijk kunnen horen?

Specialisatie
“Aangezien de linkerhersenhelft de rechterhand aanstuurt en omgekeerd, laten deze resultaten zien dat de twee hersenhelften gespecialiseerd zijn in versschillende geluiden: de linkerhersenhelft houdt van snel veranderende geluiden, zoals consonanten en de rechterhersenhelft houdt van langzaam veranderende geluiden, zoals lettergrepen of intonatie,” concludeert onderzoeker Peter Turkeltaub. “Dat is echt best verbazingwekkend. Stel je voor dat je de Amerikaanse vlag heen en weer wuift terwijl je naar één van de presidentskandidaten luistert. De speech zal afhankelijk van het feit of de vlag zich in je linker- of rechterhand bevindt, echt ietsje anders klinken.”

Hoewel verbazingwekkend komen de resultaten niet helemaal als een verrassing. Eerder wezen hersenscans er al op dat de twee hersenhelften elk in andere geluiden gespecialiseerd waren. En daar is nu dus nieuw bewijs voor. De onderzoekers hopen dat hun studie er uiteindelijk voor zorgt dat we mensen die moeite hebben om spraak te herkennen (bijvoorbeeld na een beroerte of andere beschadiging aan het brein) kunnen helpen.

Bronmateriaal

"What You Hear Could Depend on What Your Hands are Doing" - Georgetown.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Christine und David Schmitt (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd