Wanneer gaan we buitenaards leven vinden? Nou, deze eeuw nog!

alien

Dat beweert astronoom Seth Shostak, verbonden aan SETI. Hoe en waar we dat buitenaardse leven gaan vinden? Dat weet hij niet goed. Er zijn welbeschouwd drie opties.

Shostak deed zijn uitspraken afgelopen week tijdens de European Commission Innovation Convention. “Er zijn buiten ons eigen sterrenstelsel 150 miljard andere sterrenstelsels, elk met enkele tientallen miljarden aardachtige planeten. Als dit de enige plek in het universum is waar iets interessants gebeurt, dan is dat een wonder. En de afgelopen 500 jaar heeft de astronomie ons wel geleerd dat wanneer je in wonderen gelooft, je het waarschijnlijk bij het verkeerde eind hebt.”

Bestaat buitenaards leven?

Shostak lijkt ervan overtuigd te zijn dat buitenaards leven bestaat. Maar hoe zit dat met andere onderzoekers? Astrofysicus Suzanne Aigrain zegt er het volgende over: “We zijn bijna zover dat we met redelijke zekerheid kunnen stellen dat planeten zoals de aarde – oftewel leefbare planeten – vrij veel voorkomen in het universum. En daarom zeg ik als ze me vragen of er leven op andere planeten is, ja. En dat doe ik als een wetenschapper, omdat het heel waarschijnlijk is.”

Antennes
Shostak verwacht dat de mensheid deze eeuw nog het eerste buitenaardse leven vindt. Hoe? Dat is nog even onduidelijk. Op het moment wordt er op drie manieren naar buitenaards leven gezocht. De bekendste hangt nauw samen met SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence Institute) en komen we ook vaak tegen in sciencefiction films. SETI zoekt – met enorme antennes – naar radiosignalen die door buitenaards leven worden uitgezonden. Het moge duidelijk zijn dat eventueel buitenaards leven dat op deze manier wordt opgespoord er een vrij geavanceerde manier van leven op nahoudt. “Je gaat geen Neanderthalers horen,” stelt Shostak. Er is een bepaalde kennis voor nodig om de radiotransmitters te bouwen die de signalen waar SETI naar zoekt, uitzendt.

Microben
Maar wat nu als er geen geavanceerd buitenaards leven is? Wat nu als andere planeten of manen enkel microben herbergen? Ook dan gaan we ze vroeg of laat vinden. Want er zijn meer manieren om buitenaards leven op te sporen. Zo zou het zomaar kunnen dat we – geholpen door de Marsrovers – microben gaan vinden op Mars. Of misschien vinden we tijdens missies naar Europa wel microben onder het oppervlak van deze maan van Jupiter. Een andere mogelijkheid is dat onderzoekers sporen van leven aantreffen in de atmosfeer van exoplaneten (planeten buiten ons zonnestelsel). Het gaat dan om gassen die enkel door toedoen van levende wezens in die atmosfeer kunnen belanden.

Alles wordt anders
Wanneer Shostak gelijk krijgt en we inderdaad deze eeuw buitenaards leven vinden, is dat revolutionair. Dat buitenaardse leven zal – ongeacht of het om microben of zeer intelligent buitenaards leven gaat – alles veranderen.

Wat denkt u? Bestaat buitenaards leven? En zoja, gaan we het dan inderdaad op korte termijn vinden?

Bronmateriaal

"Dr. Seth Shostak: 'We are going to find life in space this century'" - Cordis.europa.eu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd