Volgende ijstijd begint 50.000 jaar later, dankzij de mens

De atmosfeer van de aarde is de afgelopen decennia en eeuwen vervuild met broeikasgassen. De mensheid is hiervoor verantwoordelijk. Duitse wetenschappers beweren dat de volgende ijstijd 50.000 jaar later begint door deze broeikasgassen.

De laatste ijstijd was 12.000 jaar geleden. De baan van de aarde om de zon is bepalend wanneer de volgende ijstijd begint. Is de afstand tussen de aarde en de zon groter, dan start er hoogstwaarschijnlijk een ijstijd. Toch is dit op korte termijn onmogelijk, omdat de atmosfeer teveel CO2 bevat. Dit betekent dat de aarde een langdurige warme fase ingaat, zo schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Nature.

Toch is het koffiedik kijken, zeggen de onderzoekers in de inleiding van het paper. Het hangt namelijk vooral af van hoeveel CO2 mensen de komende millennia uitstoten. “Bij een gematigde uitstoot van 1.000 tot 1.5000 gigaton koolstof per jaar, vindt de volgende ijstijd pas over minstens 100.000 jaar plaats”, schrijven onderzoekers A. Ganopolski, R. Winkelmann en H.J. Schellnhuber.

De onderzoekers maken een belangrijk punt: wij mensen zijn in staat om de natuurlijke loop van omstandigheden te veranderen, zelfs wanneer deze tienduizenden jaren in de toekomst liggen.

Welk scenario kies jij?
Overigens is het voor ons Nederlanders en Belgen kiezen uit twee nare situaties. Als de aarde opwarmt, stijgt de zeespiegel en kan het ons wel eens nat onder de voeten worden. Maar een ijstijd betekent dat de groene weilanden transformeren in kale vlakten met zand en sneeuw. ‘s Nachts daalt de temperatuur in deze gigantische poolwoestijn tot min dertig graden Celsius. Brrr…

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd