Mogelijk de grootste vallei ter wereld ontdekt

De vallei zou meer dan 1000 kilometer lang en tot wel 1 kilometer diep zijn. De vallei gaat schuil onder de Antarctische ijskap.

De vallei bevindt zich onder enkele kilometers dik ijs op het oostelijke deel van Antarctica. De regio waar de vallei te vinden is, wordt ook wel aangeduid als Princess Elizabeth Land en is één van de laatste onverkende delen van de aarde.

Satellietbeelden
De onderzoekers kwamen de vallei op het spoor toen ze satellietbeelden van Princess Elizabeth Land onder ogen kregen. Met behulp van radiogolven – die dwars door het ijs gaan en de vorm van het onderliggende gesteente in beeld kunnen brengen – kregen de onderzoekers vervolgens een nauwkeuriger beeld van de vallei. Het lijkt te gaan om een meer dan 1000 kilometer lang valleisysteem dat op sommige plekken wel een kilometer diep is.

Ontstaan
De vallei onder het ijs is waarschijnlijk door water uitgekerfd. Mogelijk is de vallei heel erg oud en was deze er al voor de ijskap ontstond. Een andere mogelijkheid is dat de vallei ontstaan is doordat er water onder het ijs stroomt. De vallei staat mogelijk in verbinding met een tot op heden nog niet ontdekt subglaciaal meer. Dat meer kan wel eens 1250 vierkante kilometer groot zijn.

“Als we meer kennis hebben over het verborgen landschap zijn we ook beter in staat om te begrijpen hoe de ijskap reageert op veranderingen in het klimaat”

Later meer duidelijkheid
Momenteel wordt het gebied waarin de vallei zich bevindt in zijn geheel in kaart gebracht. Later dit jaar denken onderzoekers dan ook met zekerheid te kunnen stellen dat er onder het ijs een gigantisch valleisysteem schuilgaat. Als dat systeem werkelijk meer dan 1000 kilometer lang is, gaat het de boeken in als de grootste vallei die op aarde te vinden is. “Onze analyse levert het eerste bewijs voor een enorme vallei en een mogelijk meer dat zich onder het ijs van Princess Elizabeth Land bevindt,” vertelt onderzoeker Stewart Jamieson.

“Het is verbazingwekkend dat zulke grote structuren zo lang verborgen hebben kunnen blijven. Deze regio van de aarde is groter dan Groot-Brittannië en toch weten we nog heel weinig over wat er onder het ijs ligt. Sterker nog: het landschap van Antarctica is minder bekend dan het oppervlak van Mars.” En het is belangrijk dat daar verandering in komt. “Als we meer kennis hebben over het verborgen landschap zijn we ook beter in staat om te begrijpen hoe de ijskap reageert op veranderingen in het klimaat.”

Bronmateriaal

"World's largest canyon?" - Durham University

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd