Vervuiling was in 2015 verantwoordelijk voor negen miljoen doden

Dat zijn meer slachtoffers dan AIDS, TBC en malaria samen maakten.

Hoewel vervuiling de meeste slachtoffers eist in arme landen, vallen in elk land doden door onder meer lucht- en watervervuiling. Dat concluderen onderzoekers in dit rapport.

Zestien procent
In 2015 kwamen naar schatting zo’n 9 miljoen mensen door toedoen van vervuiling vroegtijdig te overlijden. Dat zijn drie keer meer sterftes dan AIDS, TBC en malaria bij elkaar in een jaar tijd veroorzaakten. En vijftien keer meer slachtoffers dan in een jaar tijd door oorlogen en andere vormen van geweld werden opgeëist. Al met al zou zo’n 16% van alle sterftes wereldwijd in 2015 toegeschreven kunnen worden aan vervuiling.

Vervuiling is een breed begrip. Je kunt denken aan lucht- en watervervuiling, maar ook aan chemische vervuiling en vervuiling van grond. De belangrijkste boosdoener is volgens de onderzoekers luchtvervuiling, op de voet gevolgd door watervervuiling.

India
De impact die vervuiling op sterftecijfers heeft, verschilt van land tot land. Zo’n 92% van de sterfgevallen die te herleiden zijn naar vervuiling, vinden plaats in arme landen. In 2015 was in India bijvoorbeeld zo’n 25% van de sterftes te herleiden naar vervuiling. In Australië en Nieuw-Zeeland was dat respectievelijk 6 en 7%.

Kinderen
Kinderen zijn in alle landen het meest kwetsbaar als het gaat om vervuiling. Zelfs een zeer geringe blootstelling aan vervuiling kan al een grote invloed hebben op een kind en resulteren in ziekte, handicap of zelfs sterfte.

Groeiend probleem
Hoewel we een steeds beter beeld krijgen van de impact die vervuiling op de gezondheid heeft, is het lastig gebleken om vervuiling te bestrijden. In veel delen van de wereld wordt de vervuiling zelfs alleen maar erger. De vervuiling die geassocieerd wordt met armoede – denk aan de luchtvervuiling die in woningen ontstaat doordat er met open vuur verwarmd of gekookt wordt – neemt weliswaar af, maar wordt vervangen door vervuiling veroorzaakt door fabrieken, mijnbouw, energie-opwekking en voertuigen. Daarnaast is ook chemische vervuiling een groeiend probleem. Sinds 1950 zijn er meer dan 140.000 nieuwe chemische stoffen en pesticiden gesynthetiseerd. En veel van die stoffen zijn gaandeweg in het milieu terecht gekomen.

Het goede nieuws is dat de vervuiling altijd door mensen veroorzaakt wordt en dus kan worden aangepakt en voorkomen. Rijke landen hebben daar – terwijl ze een economische groei doormaakten – al flink in geïnvesteerd. En met succes: de lucht en het water in die landen is schoner en de steden zijn leefbaar. De uitdaging is nu om de vervuiling in alle landen (verder) terug te dringen. Dat kost geld, maar levert ook weer geld op, doordat mensen gezonder en dus productiever zijn en minder ziektekosten met zich meebrengen. Bovendien kunnen we door vervuiling te bestrijden tegelijkertijd de opwarming van de aarde beperken.

Bronmateriaal

"The Lancet Commission on pollution and health" - The Lancet

Afbeelding bovenaan dit artikel: JuergenPM / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd