Verloren container wordt kunstmatig rif

Jaren geleden verloor een schip voor de kust van Californië een grote container. Wetenschappers stuurden er onlangs een robot naartoe om te kijken hoe het ijzeren gevaarte eraan toe was. Tot hun verbazing was de container uitgegroeid tot een woonplaats voor diverse dieren.

“Normaal gesproken bevindt zich hier een zachte zeebodem, bedekt met enorm veel levende wezens,” weet onderzoeker Andrew DeVogelaere. “Om de paar meter zie je zeekomkommers en prachtige roze krabben en kokerwormen.” Hij vroeg zich af hoe het gebied eruit zou zien nu er een grote container in beland was.

Eitjes
DeVogelaere nam een onderzeeër die op afstand bestuurbaar is en stuurde deze naar de container. Hij ontdekte dat het gebied weldegelijk veranderd is. Grote slakken leggen hun eitjes op de container en trekken zo grote krabben en octopussen aan. Deze dieren eten de eitjes op.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs de overgrootmoeder van het Great Barrier Reef hebben ontdekt?

Gunstig?
Welbeschouwd is de container een soort kunstmatig rif geworden: een plaats waar dieren zich thuisvoelen, eten kunnen vinden en zich kunnen voortplanten. Het is echter onduidelijk of dit nu wel zo’n hele gunstige ontwikkeling is, zo legt DeVogelaere uit.

Ecosysteem
De biodiversiteit in een ecologische niche kan door een container ruw verstoord worden. Een gebied dat normaal gesproken niet aantrekkelijk is voor soorten, wordt aantrekkelijk door de komst van de container en de dieren die deze om zich heen verzamelt. Zo kunnen soorten die eigenlijk niet in een gebied thuishoren er toch terechtkomen en het ecosysteem verder verstoren. In het ergste geval vormen containers – oftewel kunstmatige riffen – stapstenen: ze bieden soorten de gelegenheid om nieuwe gebieden stukje voor stukje te betreden. Met alle gevolgen vandien voor de dieren die reeds sinds jaar en dag in die gebieden wonen.

Naar schatting belanden er elk jaar zo’n 10.000 containers op de bodem van de oceanen. Lang niet alle containers zijn even geschikt als ‘rif’: er zijn er ook die giftige stoffen bevatten.

Het filmpje dat DeVogelaere’s robot van de container maakte, staat online. U kunt het hier bekijken.

Bronmateriaal

"" - 

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd