Vergeet uw wachtwoord: uw computer kan u herkennen aan uw gedachten

wachtwoord

Nu moeten we nog een wachtwoord intypen om op onze computers te komen. Maar in de toekomst hoeven we het wellicht alleen maar te denken: een computer kan ons namelijk ook identificeren aan de hand van onze gedachten, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Het idee om het wachtwoord te vervangen door wat de onderzoekers een ‘wachtgedachte’ noemen, is niet nieuw. Maar lang was het niet realistisch: de enige manier om de gedachten van mensen ‘af te tappen’ was door een apparaatje onder de schedel te plaatsen. Niet direct een ingreep waar mensen op zitten te wachten.

Vragen
Maar de laatste jaren is zo’n heftige ingreep niet meer noodzakelijk om gedachten af te kunnen tappen. Tegenwoordig zijn er namelijk sensoren die u gewoon op uw hoofd kunt plaatsen en die de hersenactiviteit kunnen monitoren. Wetenschappers van de UC Berkeley School of Information vroegen zich af of deze apparaatjes (u zie er hieronder één) geschikt waren om uzelf voor een computer te identificeren. Ook wilden ze graag weten of deze aanpak veilig is en het vertrouwde wachtwoord kon vervangen. En – ook niet onbelangrijk – de wetenschappers wilden weten of mensen de sensoren ook echt voor dit doeleinde zouden willen gebruiken.

Afbeelding links: UC Berkeley School of Information. Foto rechts: Cory Doctorow.
Afbeelding links: UC Berkeley School of Information. Foto rechts: Cory Doctorow.

Accuraat
De wetenschappers zetten een experiment op. Eerst stelden ze vast of een computer onderscheid kon maken tussen de hersengolven van verschillende mensen. Dat bleek het geval te zijn. In meer dan 99 procent van de gevallen kon de computer mensen op basis van hun gedachten juist identificeren.

WIST U DAT…

…jonge ornaatelfjes (een vogelsoort) alleen eten krijgen als ze het wachtwoord weten?

Prettig
Maar nu kwam de hamvraag: is het voor mensen ook prettig om zich zo te identificeren? De onderzoekers moesten op zoek naar een mentale opdracht die mensen prettig vonden om te doen en die ze dagelijks of zelfs meerdere malen op een dag zouden willen uitvoeren om zich te identificeren. Om te achterhalen welke mentale opdrachten mensen prettig vonden, kregen proefpersonen verschillende mentale opdrachten voorgeschoteld. Sommigen moesten zich inbeelden dat ze een bepaalde sport aan het doen waren, anderen moesten wachten tot ze een geluidje hoorden en zich vervolgens richten op een bepaalde stip op een papiertje. Weer anderen moesten zich inbeelden dat ze hun vingers op en neer bewogen of richtten zich op hun ademhaling, terwijl anderen zich inbeelden dat ze een liedje zongen. Al deze mentale taken bleken geschikt om mensen op basis van hun gedachten te identificeren. Maar welke taak was nu het prettigst en ook het meest geschikt? De proefpersonen bleken mentale taken die redelijk gemakkelijk, maar niet saai waren, het prettigst te vinden. Zo vonden ze het prettig om zich in te beelden dat ze een liedje zongen. Zich inbeelden dat ze een sport aan het doen waren, vonden ze over het algemeen niet zo prettig: ze vonden het lastig om zich bewegingen van de spieren in te beelden zonder die spieren ook echt te bewegen. Een taak als het op en neer bewegen van de vingers werd weer als te saai ervaren.

De onderzoekers moeten concluderen dat een computer die mensen kan herkennen aan hun hersengolven helemaal niet zo’n futuristische gedachte is. “We hebben ontdekt dat hersengolven, zelfs als ze met goedkope EEG-sensoren in alledaagse omstandigheden worden verzameld, gebruikt kunnen worden om gebruikers op een accurate manier te identificeren,” zo stellen de wetenschappers.

Bronmateriaal

"" - xx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door marc falardeau (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd