Plastic afval bedreigt zeeschildpadden al voor ze hun ei verlaten

Het plastic warmt de kraamkamers mogelijk te veel op.

Wetenschappers van de Florida State University togen naar tien stranden waar veel onechte karetschildpadden hun eieren leggen. Ze verzamelden er verschillende zandmonsters en bestudeerden deze. In elk monster werden microplastics aangetroffen. En de concentratie microplastics bleek met name groot te zijn in de duinen, waar de onechte karetschildpad het liefst zijn eieren legt.

Temperatuurstijging
Het is behoorlijk zorgwekkend. Want plastic is sterk geneigd om in reactie op relatief kleine temperatuurstijgingen behoorlijk wat extra warmte vast te houden. Het betekent dat de temperatuur van het zand – zolang het maar flink wat plastic bevat – behoorlijk kan oplopen. En dat is weer van grote invloed op de eieren van de onechte karetschildpad. Het geslacht van de jongen in de eieren wordt namelijk bepaald door de temperatuur van het omringende zand. “Veranderingen in de incubatietemperatuur kan de geslachtsverhoudingen op deze stranden veranderen,” concludeert onderzoeker Mariana Fuentes voorzichtig. “Maar in dit stadium weten we niet hoeveel microplastic nodig is om deze veranderingen teweeg te brengen.”

Vervolg
Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de aanwezigheid van de microplastics met de temperatuur van het zand doet. “De eerste stap was: vaststellen of zeeschildpadden bloot worden gesteld aan microplastics,” vertelt Fuentes. “Vervolgens zullen we de potentiële impact verkennen.”

De plasticvervuiling is een groot probleem. En een groot deel van het gedumpte plastic belandt uiteindelijk in zee: naar schatting komt er elk jaar zo’n 8 miljard kilo plastic in de oceanen terecht. En daar vormt het een grote bedreiging voor vissen, zeevogels en bijvoorbeeld schildpadden. Zij kunnen vast komen te zitten in het plastic. Ook komt het regelmatig voor dat mariene organismen het plastic opeten, wat verstopping en soms zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Bronmateriaal

"Study shows sea turtle nesting beaches threatened by microplastic pollution" - Florida State University

Afbeelding bovenaan dit artikel: 12019 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd