Oude bomen gaan niet met pensioen

Voor het eerst is bewezen dat bomen tot op zeer hoge leeftijd grote hoeveelheden koolstof uit de atmosfeer halen.

Duitse onderzoekers bestudeerden 61 bomen die tot drie verschillende soorten behoorden en tussen de 83 en 255 jaar oud waren. Alle bomen groeiden in een onaangetast deel van een Surinaams regenwoud dat in opdracht van de lokale overheid moest worden gekapt. De stammen werden in schijven gezaagd en naar Duitsland verscheept voor onderzoek.

Biomassa
De onderzoekers berekenden – op basis van de hoogte en diameter van de boom – het nettogewicht (de biomassa) van elke boom. De helft van dat gewicht is koolstof dat de bomen uit de lucht halen. Die informatie – in combinatie met de jaarringen die meer vertellen over de groei van een boom – stelden de onderzoekers in staat om vast te stellen hoeveel koolstof een boom in een bepaald deel van zijn leven heeft opgenomen.

WIST JE DAT…

…de oudste bewoner van Europa meer dan 1075 jaar oud is?

Harde werker
Het onderzoek wijst uit dat tropische bomen tot op hoge leeftijd koolstof opnemen. De onderzochte bomen bleken zo’n 39 tot 50 procent van de totale hoeveelheid opgenomen koolstof in het laatste kwart van hun leven te hebben verzameld.

Oude bossen zijn waardevol
Het zijn interessante bevindingen. Vaak wordt namelijk aangenomen dat oudere bomen minder effectief zijn als het gaat om het opnemen van koolstof. Natuurlijk zit het reeds opgeslagen koolstof permanent in hun stam en takken opgeslagen, maar onduidelijk was lang of oude bomen nu echt nog grote hoeveelheden nieuw koolstof opslokten. Maar dat blijkt dus zeker het geval te zijn. Met het oog op dit onderzoek valt er dan ook zeker iets te zeggen tegen het omhakken van oudere tropische bossen, zo stellen de onderzoekers in het blad PLoS ONE.

Hoewel het onderzoek zich beperkte tot tropische bomen, geldt het waarschijnlijk ook voor Europese exemplaren. En die conclusie kan gevolgen hebben voor de manier waarop we onze bossen op dit moment managen. Bijna alle bossen in Europa worden namelijk gemanaged en vaak bestaan ze ook maar uit één boomsoort. Eéns in de zoveel tijd worden de grote (oude) bomen omgehakt. Het door hen verzamelde koolstof blijft opgeslagen zitten in de producten die we van deze bomen – bijvoorbeeld meubels – maken. En met het omhakken van zo’n oude boom ontstaat weer ruimte voor een nieuwe die ook weer koolstof kan absorberen. Heel klimaatvriendelijk. Maar met het oog op de biodiversiteit is het natuurlijk beter om de gemanagede bossen terug te geven aan de natuur, zodat allerhande bomen – en andere organismen – erin kunnen wonen. Een plan dat vaak op verzet stuit, omdat het niet zo slim zou zijn met het oog op de koolstofconsumptie. “Maar als we onze resultaten toepassen op Europese bossen, zien we dat dit argument niet steekhoudend is,” aldus onderzoeker Michael Köhl. Want ook in gemixte bossen, waarin dus oude en jonge bomen groeien, zijn bomen prima in staat om hun leven lang CO2 uit de atmosfeer te halen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd