Hoe ziet leven eruit als het ontstaat in olie?

Op sommige hemellichamen is geen vloeibaar water, maar zijn wel oliën te vinden. Kan daar dan ook leven ontstaan?

En als dat kan, hoe ziet dat leven er dan uit? Die vragen gaan Amerikaanse onderzoekers verkennen in een nieuwe studie. Het onderzoek zal zo’n drie jaar duren en teert op een beurs van bijna 600.000 dollar.

Interessant
“Als het gaat om de geschiedenis van onze planeet, denk ik dat de vraag hoe leven ontstaan is de belangrijkste wetenschappelijke vraag is die we onszelf kunnen stellen,” vertelt onderzoeksleider Paul Bracher. “Van een mix van chemische stoffen een levend systeem maken dat zichzelf kan repliceren en gaat evolueren: er is niets interessanters gebeurd dan dit.”

Water
Hoewel het ontstaan van leven op aarde nog altijd in nevelen gehuld is, weten we inmiddels wel dat water een sleutelrol speelde. De chemische processen die leidden tot het ontstaan van leven vonden allemaal in natte omgevingen plaats, waarbij het water dienst deed als oplosmiddel. Maar wat betekent dat voor het ontstaan van leven op andere hemellichamen die geen vloeibaar water, maar wel andere vloeistoffen bezitten? Kan daar ook leven ontstaan? Neem bijvoorbeeld Titan dat vloeibare olieën bezit: kan in de met vloeibare koolwaterstoffen gevulde meren leven ontstaan?

Andere chemie
Misschien wel. “Wij willen vaststellen hoe leven zich in olie zou kunnen ontwikkelen en evolueren,” vertelt Bracher. “Veel van de chemische processen die werken in water, werken niet in organische oplossingen.” De biochemie van eventuele in olie geboren aliens is dan ook compleet anders. En dat roept interessante vragen op. Bijvoorbeeld: welke moleculen zijn verantwoordelijk voor het opslaan van genetische informatie? En hoe wordt die genetische informatie omgezet in actie?

De onderzoekers hopen dat allemaal uit te gaan zoeken. En wie weet leidt hun studie uiteindelijk wel tot de ontdekking van verrassende levensvormen op onze eigen planeet. “Het uitgangspunt van ons project is gericht op plekken zoals Titan en exoplaneten. Maar het is ook heel interessant om te denken: als er recht onder onze neus een tweede bron van leven zou zijn, zouden we dat leven dan herkennen? We zijn zo gefocust op het leven zoals wij dat kennen.”

Bronmateriaal

"SLU Chemist Asks ‘Could Life Begin in Oil?’" - Saint Louis University
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / Kevin M. Gill
Foto: NASA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd