Ook in 2022 steeg de CO2-uitstoot (maar niet zo sterk als werd gevreesd)

Dat de stijging enigszins meeviel, is te danken aan de opkomst van schone energie en de toename van het gebruik van elektrische auto’s, waterpompen en andere energie-efficiënte technologieën.

Ook in 2022 is de wereldwijde, aan energiegerelateerde CO2-uitstoot naar recordhoogte gestegen. Dat concludeert het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw uitgebracht rapport. De CO2-uitstoot groeide met 0,9 procent, wat betekent dat er, ten opzichte van vorig jaar, zo’n 321 miljoen ton meer is uitgestoten. Toch halen wetenschappers enigszins opgelucht adem. De wereldwijde emissies zijn in 2022 namelijk minder gestegen dan aanvankelijk werd gevreesd.

Stijging
De totale wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot heeft afgelopen jaar volgens het rapport een nieuw hoogtepunt bereikt van meer dan 36,8 miljard ton. Toch valt een stijging van minder dan 1 procent redelijk mee. Zeker als je het vergelijkt met de uitstoot in 2021. Onder meer door het snelle economische herstel na de coronacrisis nam de uitstoot destijds met maar liefst zes procent toe. Bovendien is de stijging van de uitstoot in 2022 aanzienlijk langzamer dan de wereldwijde economische groei, die met 3,2 procent steeg.

Steenkool en olie
Uit de bevindingen blijkt dat de CO2-emissies van steenkool toenamen met 1,6 procent. Hoewel deze toename slechts ongeveer een kwart is van de stijging in 2021, overtrof deze nog steeds het gemiddelde groeipercentage van het afgelopen decennium. Daarnaast nam de uitstoot van aardgas af. Dit is te verklaren door het beperkte aanbod na de Russische invasie van Oekraïne en Europese bedrijven en burgers hun gasverbruik probeerden te verminderen. De CO2-uitstoot van olie nam meer toe dan die van steenkool, met 2,5 procent. Dit ligt overigens nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie. Ongeveer de helft van de stijging van de olie-emissies op jaarbasis was afkomstig van de luchtvaart.

Uitstoot per land
De uitstoot van China bleef in 2022 grotendeels gelijk. Dit is met name het gevolg van strikte COVID-19-maatregelen. De uitstoot van de Europese Unie daalde met 2,5 procent, dankzij een recordinzet van hernieuwbare energiebronnen. Dit zorgde ervoor dat het gebruik van steenkool niet zo hoog was als verwacht. Ook een zacht begin van de Europese winter en energiebesparende maatregelen als reactie op de Russische invasie van Oekraïne droegen bij. Daarnaast stegen de emissies in de Verenigde Staten met 0,8 procent en die van opkomende en ontwikkelende economieën in Azië met 4,2 procent.

Ondanks de waargenomen stijging werd een extra uitstoot van 550 miljoen ton vermeden. En dat is met name te danken aan een toename van het gebruik van schone energie, die de impact van een groter gebruik van kolen en olie compenseerde.

Schone energie
“Ondanks de wereldwijde energiecrisis is een explosieve groei van de CO2-uitstoot uitgebleven,” zo stelt het rapport. Hernieuwbare energiebronnen, elektrische auto’s, warmtepompen en andere energie-efficiënte producten hebben de CO2-uitstoot in toom gehouden. “Zonder schone energie zou de groei van de CO2-uitstoot bijna drie keer zo hoog zijn geweest,” zegt IEA-directeur Fatih Birol.

Krachtigere maatregelen
Ondanks dat, bewijst het rapport dat de uitstoot van fossiele brandstoffen jaar na jaar blijft toenemen. Dit benadrukt dan ook het belang van krachtigere maatregelen om de transitie naar schone energie te versnellen. “De uitstoot belemmert de inspanningen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen,” aldus Birol. “Internationale en nationale fossiele-brandstofbedrijven behalen recordinkomsten en moeten hun deel van de verantwoordelijkheid nemen, in overeenstemming met hun publieke toezeggingen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is van cruciaal belang dat ze hun strategieën herzien om er zeker van te zijn dat ze zijn afgestemd op effectieve emissiereducties.”

Het uitgebrachte rapport is de eerste in een nieuwe serie, de Global Energy Transitions Stocktake, die overzichtelijk de overgang naar schone energie in kaart zal brengen. Deze rapporten zullen waarschijnlijk een goede basis vormen in aanloop naar de komende klimaattop die in november in Dubai zal worden gehouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd