Onze CO2-uitstoot beïnvloedt het klimaat mogelijk nog honderdduizenden jaren

  aarde

  Wanneer wetenschappers het hebben over de gevolgen van klimaatverandering kijken ze vaak niet verder dan het jaar 2100. Maar een nieuw onderzoek toont aan dat de opwarming ook daarna doorzet. Sterker nog: de broeikasgassen die wij nu de lucht in pompen, kunnen het klimaat van de aarde nog wel tien- tot honderdduizenden jaren beïnvloeden.

  Dat schrijven wetenschappers van de universiteit van Hawaii in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze tonen in het blad aan dat de opwarming die we de komende 100 jaar mogen verwachten op haar beurt weer invloed heeft op de jaren daarna.

  Feedback
  Dat proces – de opwarming die invloed uitoefent op de opwarming – noemen we ook wel feedback. Een bekend voorbeeld daarvan is het smelten van ijs. Als de aarde opwarmt, smelt er meer ijs. Daardoor maakt een wit oppervlak – dat zonlicht weerkaatst – plaats voor een donker oppervlak. Zo’n donkerder oppervlak reflecteert minder zonlicht en daardoor zal het gebied verder opwarmen. Zo leidt opwarming dus tot meer opwarming. En die extra opwarming leidt weer tot meer smelting en dus weer tot meer opwarming. En zo ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij de aarde steeds gevoeliger wordt voor klimaatverandering.

  WIST U DAT…

  …klimaatverandering van mensen heethoofden maakt?

  Nog warmer
  “Wanneer we spreken over klimaatgevoeligheid, hebben we het over hoe sterk de wereldwijde oppervlaktetemperatuur stijgt als er een bepaalde hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zit,” legt onderzoeker Richard Zeebe uit. Zo berekenden wetenschappers eerder dat de wereldwijde oppervlaktetemperatuur met 3 graden Celsius stijgt als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verdubbelt. Dit nieuwe onderzoek suggereert echter dat we niet hoeven verwachten dat de temperatuur met dit tempo blijft stijgen – of zelfs stabiel blijft als we de CO2-uitstoot terugdringen. Zeebe en zijn collega’s bestudeerden de feedbacks die de opwarming van de aarde heeft en toont aan dat deze feedbacks de aarde nog gevoeliger kunnen maken voor opwarming en de mate waarin de aarde opwarmt kunnen vergroten.

  Historische context
  De onderzoekers baseren die conclusie over de toekomst op het verleden. Ze bestudeerden hoe het klimaat in het verleden veranderde en reageerde op feedbacks. Vervolgens werd die informatie losgelaten op het klimaat van vandaag de dag. “De berekeningen laten zien dat de door mensen veroorzaakte klimaatverandering wel eens ernstiger kan zijn en langer kan duren dan we dachten,” concludeert Zeebe. “De effecten daarvan zullen we niet morgen al gaan zien: sommige van deze trage processen zullen pas over enkele eeuwen of millennia gaan spelen, maar de consequenties die het smelten van ijs en stijgen van de zeespiegel op lange termijn heeft, kunnen wel eens substantieel zijn. Politici denken misschien in termijnen van vier jaar, maar wij wetenschappers kunnen en moeten over de langere termijn nadenken. We moeten de invloed die mensen op deze planeet hebben in een historische en geologische context plaatsen.”

  Het onderzoek benadrukt nog maar eens hoe belangrijk het is dat we de CO2-uitstoot terugdringen. Dat zijn we niet alleen onze kinderen en kleinkinderen, maar ook onze achterachterachterkleinkinderen verplicht, zo suggereert deze nieuwe studie. “Door deze grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer te blijven pompen, gokken we met ons klimaat en de uitkomst daarvan is nog onzeker.” De fossiele brandstoffen die we vandaag de dag verbranden, speelt de mensheid wellicht ver in de toekomst nog parten. “Het is een kater die tienduizenden jaren of zelfs honderdduizenden jaren kan blijven hangen.”

  Bronmateriaal

  "Carbon emissions to impact climate beyond the day after tomorrow" - Hawaii.edu
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA.

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd