Onderschat of opgeblazen? A Very Inconvenient Truth

De beleidsmakers op deze globe onderschatten de mogelijke gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt. Dat concludeert Charles H. Greene, professor aan de Cornell University. Hij is één van de auteurs van A Very Inconvenient Truth dat deze maand is gepubliceerd.

“Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen die door mensen wordt veroorzaakt morgen stopt en het CO2-niveau stabiel blijft, dan stijgt de gemiddelde temperatuur wereldwijd aan het eind van de eeuw toch met 2,4 graden Celsius ten opzichte van de temperatuur van voor de industriële revolutie,” vertelt Greene. Die 2,4 graden Celsius ligt ver boven het niveau waarvan wetenschappers en beleidsmakers overeengekomen zijn dat de klimaatverandering vanaf dat moment als gevaarlijk moet worden beschouwd.

Catastrofe
“Natuurlijk stopt de uitstoot van broeikasgassen morgen niet, dus de eigenlijke temperatuurstijging zal aanzienlijk groter zijn en mogelijk een catastrofale impact op de samenleving hebben. Tenzij andere stappen genomen worden om de temperatuur op aarde te verlagen.”

Vertragen
“De oceanen hebben de opwarming die we anders nu op basis van de broeikasgassen al zouden zien, vertraagd. Die thermische traagheid van de oceanen zal ook de verkoeling die we ervaren als de uitstoot van broeikasgassen minder wordt, vertragen. Dat betekent dat de temperatuurstijging die we deze eeuw zien voor de komende duizend jaar grotendeels onomkeerbaar is.”

Geo-engineering
“Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen alleen verzacht de risico’s van een gevaarlijke klimaatverandering waarschijnlijk niet. De maatschappij moet het onderzoek naar oplossingen op het gebied van geo-engineering – het verwijderen en opslaan van broeikasgassen die al in de atmosfeer zitten – aanzienlijk uitbreiden. Geo-engineeringoplossingen moeten als aanvulling op en niet als vervanging van de sterke emissiereductie dienen als de maatschappij de meest gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering wil afwenden.”

A Very Inconvenient Truth is geschreven door Greene, D. James Baker van de William J. Clinton Foundation (een organisatie die wereldwijde issues als gezondheid, economische groei, burgerschap, leiderschap en milieu aankaart), Daniel H. Miller van de Roda Group (een bedrijf dat ondernemers helpt om de juiste keuzes te maken als het gaat om milieu en natuurlijke bronnen).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd