Mindfulness verlaagt en beschermt de bloeddruk

mindfulness3

Bij een mindfulnesstraining leert u anders om te gaan met stress en emoties. Niet zo heel gek dat het hierdoor ook goed is voor de bloeddruk. Nieuw onderzoek komt met bewijs dat het daadwerkelijk een positieve werking heeft op hart- en bloedvaten: mindfulness verlaagt de bloeddruk.

Eerder bleek al dat meditatie de manier verandert waarop ons brein emoties verwerkt. We gaan dus anders met emoties om. Alleen al dit gegeven doet vermoeden dat het ook invloed kan hebben op onze bloeddruk. Als we anders, en beter, met onze gevoelens omgaan blijven we waarschijnlijk rustiger wanneer dingen ons tegenzitten. En die ‘stress’ verhoogt normaalgesproken onze bloeddruk.

Onderzoekers aan de Tilburg University zochten de effecten van mindfulness uit. Een vorm van meditatie waarbij iemand bewust waarneemt zonder direct een oordeel te vellen of een gebeurtenis of gedachte ‘goed’ of ‘slecht’ is. U komt dus op een oordeelvrije manier in het leven te staan wat leidt tot minder stress. Het onderzoek dat in het wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology staat, toont nu ook aan dat mindfulness tot een lagere bloeddruk leidt voor en tijdens het uitvoeren van stressvolle taken.

Training of wachtlijst
Mensen met stress konden zich aanmelden voor een ‘aandachtgerichte stressreductie training’. Een deel kreeg vervolgens een standaard minfulnesstraining van acht weken (Kabat-Zinn), een ander deel kwam op de zogenaamde wachtlijst terecht. De mensen uit de training leerden aandachtig en oordeelvrij te leven door aandachtig te ademhalen en inzichtmeditatie: herkennen en loslaten van opkomende (pieker)gedachten en gevoelens.

Stress
Voor en na de training kregen alle deelnemers, dus ook de mensen die nog steeds op de wachtlijst stonden, na een korte rustperiode wat stresstaakjes. Ze moesten onder tijdsdruk moeilijke sommen maken en voor een camera vertellen over hun eigen ‘goede en slechte eigenschappen’. De hartslag, bloeddruk en het stresshormoon cortisol werd bij deze taken gemeten. Hieruit bleek dat de mensen die de training kregen gedurende het hele experiment een veel sterkere daling van hun bloeddruk hadden dan de ‘wachtlijstmensen’. Bovendien steeg deze bloeddruk ook minder bij het horen van de taken die ze moesten volbrengen.

Volgens de onderzoeker, Ivan Nyklicek, kan mindfulness waarschijnlijk ook helpen een verhoogde bloeddruk te voorkomen. Om dit zeker te stellen is wel nog vervolgonderzoek nodig.

Bronmateriaal

"Mindfulness verlaagt bloeddruk" – Universiteit Tilburg.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door RelaxingMusic (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd