Minder insecten door superinsecticide

libelle

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht komt naar voren dat er een verband is tussen het superinsecticide Imidacloprid en de afname van de insectenrijkdom in het oppervlaktewater. Wetenschappers willen nu een algemeen verbod op dit middel vanwege de enorme schade aan het milieu.

In tien jaar tijd is Imidacloprid uitgegroeid tot de meest gebruikte insecticide ter wereld. Jaarlijks wordt 20.000 ton geproduceerd en wordt het goedje uitgestrooid over het land om de aantallen plaaginsecten in te dammen. Helaas vergiftigt het middel niet alleen de plaaginsecten, maar heeft het ook een negatieve impact op de hele insectenrijkdom en andere ongewervelden in het oppervlaktewater.

Onderzoek
Onderzoekers van de universiteit hebben diverse meetgegevens aan elkaar gekoppeld om te kijken wat de precieze impact van Imidacloprid is op het leven in het Nederlandse oppervlaktewater. Jeroen van der Sluijs, onderzoeker aan de UU, vertelt hierover: “Wij zien een sterk verband tussen de normoverschrijding van Imidacloprid in het oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermugjes, tweevleugelige insecten en van slakjes en schaaldiertjes. Tot onze verbazing vonden wij dat er één soortgroep is die voordeel lijkt te hebben van het gif: hoe meer Imidacloprid hoe meer watermijten er blijken te zijn.”

WIST U DAT…

…insecten hele ijverige schoonmakers zijn? Ze poetsen zich een ongeluk. Lees hier waarom!

Verdelgingsmiddel
Ter bescherming van het milieu heeft de overheid een aantal milieukwaliteitsnormen vastgesteld. Uit het Utrechtse onderzoek blijkt dat de normen al jaren worden overschreden, volgens sommige metingen was de concentratie wel 25.000 keer boven de norm. In dat slootwater zat zoveel insecticide dat het gebruikt kon worden als verdelgingsmiddel tegen luizen. De norm van 13 nanogram per liter biedt in Nederland nog steeds te weinig bescherming voor larven die lange tijd in het water verblijven. Zelfs onder deze maximale norm heeft de insectenrijkdom erg te lijden onder het giftige goedje. “Met betere handhaving of een strengere norm alleen komen wij er niet. Dit insecticide is zo giftig en blijft zolang in het milieu dat het gebruik drastisch omlaag moet. Een internationaal verbod is zeker op zijn plaats,” aldus Van der Sluijs.

Niet alleen in Nederland staat het gebruik van de giftige stof hoog op de agenda, maar ook in andere delen van de wereld, Europa, de VS en Japan. Van der Sluijs vertelt: “We hopen dat wij met ons onderzoek nog duidelijker kunnen maken dat dit veel te breed werkende gif ernstige gevolgen heeft de insectenrijkdom van onze planeet. Wij zetten nogal wat op het spel voor dat handje vol plaaginsecten waar de landbouw mee worstelt. Daarom zou het op internationaal niveau zo snel mogelijk moeten worden uitgebannen.”

Bronmateriaal

"Superinsecticide Imidacloprid heeft dramatische gevolgen voor insectenrijkdom in en om het water" - UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door de Universiteit Utrecht.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd