Meer homeruns dan ooit in het honkbal: ook dat is een (opmerkelijk) gevolg van klimaatverandering

De ene na de andere bal wordt tegenwoordig de tribunes in geslagen. En nee, dat is niet alleen dankzij de verdiensten van hardwerkende spelers. Het klimaat helpt ook een handje mee.

Een homerun bij honkbal is wanneer een slagman de bal zodanig ver slaat, dat hij in dezelfde beurt alle vier de honken kan passeren en zodoende zelf een punt kan scoren. Hoewel je zou denken dat dit vrij lastig is, verdwijnen tegenwoordig steeds meer ballen over de hekken. In een nieuwe studie hebben onderzoekers uitgedokterd waar dit precies aan ligt. Zou misschien de opwarming van de aarde steeds vaker de uitkomst van een wedstrijd bepalen? Ja, zo blijkt.

Warme dagen
In de studie vroegen de onderzoekers zich af of klimaatverandering ook zijn weerslag heeft op het honkbal. En dus besloten ze uit te zoeken of er op ongebruikelijke warme dagen meer homeruns worden geslagen. Dat is overigens niet eens een hele gekke gedachte. “Hogere temperaturen verlagen de dichtheid van lucht,” legt onderzoeker Justin Mankin uit. “Dit betekent dat een bal die op een warme dag weggeslingerd wordt, langer door de lucht zal vliegen.”

Studie
De onderzoekers analyseerden meer dan 100.000 Major League-wedstrijden (het hoogste professionele honkbalniveau in Noord-Amerika) en 220.000 individuele treffers, om zo te bestuderen of het aantal homeruns inderdaad correleert met ongewoon hoge temperaturen. Vervolgens schatten ze in hoeverre een lagere luchtdichtheid, die dus het gevolg van hogere temperaturen is, de drijvende kracht achter het aantal homeruns was.

Dankzij het klimaat
Uit de bevindingen blijkt dat meer dan 500 homeruns die sinds 2010 geslagen zijn, kunnen worden toegeschreven aan een ijlere, warmere lucht als gevolg van klimaatverandering. Hoewel dit momenteel nog neerkomt op slechts 1 procent van alle homeruns, vermoeden de onderzoekers dat als we broeikasgassen blijven uitstoten, het aantal in de toekomst flink zal stijgen. Zo denken ze dat tegen 2100 10 procent of meer van de homeruns te herleiden is naar extreme temperaturen. Het betekent dat er in de toekomst honderden homeruns per seizoen ‘dankzij het klimaat’ geslagen zullen worden.

Dominante factor
Overigens willen de onderzoekers de verdiensten van hardwerkende spelers niet bagatelliseren. “We denken niet dat de temperatuur de dominante factor is in de toename van het aantal homeruns,” onderstreept onderzoeksleider Christopher Callahan. “Slagmannen kunnen tegenwoordig ballen met optimale snelheden en uit de juiste hoeken wegslaan. Dat gezegd hebbende, de temperatuur speelt zoals we hebben aangetoond wel een rol. Hoewel klimaatverandering tot nu toe nog maar een kleine invloed op het honkbal heeft gehad, zal dat mogelijk steeds prominenter worden als we doorgaan met de uitstoot vaan broeikasgassen en temperaturen onverminderd stijgen.”

Stadions
De onderzoekers berekenden vervolgens de jaarlijkse toename van het gemiddelde aantal homeruns op verschillende honkbalvelden waar tijdens de Amerikaanse Major League gespeeld wordt. En daaruit blijkt dat spelers in Wrigley Field, het honkbalstadion van de Chicago Cubs waar slechts een beperkt aantal avondwedstrijden worden gehouden, meer dan 15 homeruns per seizoen extra zullen slaan. In het koepelvormige Tropicana Field, het honkbalstadion van de Tampa Bay Rays, zou het aantal homeruns nagenoeg gelijk blijven, hoe warm het buiten ook is. In het iconische Fenway Park van de Boston Red Sox en in het stadion van hun aartsrivalen de New York Yankees zal het aantal homeruns, als de temperaturen blijven stijgen, op vergelijkbare wijze toenemen.

Effect van temperatuurstijging op de toename van het gemiddelde aantal homeruns per jaar berekend voor verschillende honkbalveld in de Amerikaanse Major League. Afbeelding: Christopher Callahan

Dit laat zien dat avondwedstrijden, en met name wedstrijden in overdekte stadions zoals Tropicana Field, het aantal homeruns dus kunnen verminderen.

Blootstelling aan hitte
Het tegengaan van de toename aan het aantal homeruns – en dus de opwinding die ze in het spel brengen – lijkt misschien contraproductief. Toch is het volgens de onderzoekers belangrijk om hierover na te denken. “Er zijn extra factoren waarmee rekening moet worden gehouden als de wereldwijde temperaturen blijven stijgen,” zegt Mankin. “Denk met name aan de blootstelling van de spelers en fans aan extreme hitte. Een belangrijke vraag is dan ook welke temperaturen nog acceptabel zijn. Ook moeten we nadenken over de prijs die we voor het maximaliseren van het aantal homeruns willen betalen.”

De bevindingen tonen aan dat zelfs honkbal – en sport in het algemeen – niet aan de gevolgen van klimaatverandering kan ontsnappen. “Het is belangrijk om de alomtegenwoordige manier te erkennen waarop klimaatverandering overal weerslag op heeft,” concludeert Callahan. “We zullen de effecten van de opwarming van de aarde, zij het op subtiele wijze, in verschillende aspecten van ons leven gaan voelen.”

Bronmateriaal

"Spike in major league home runs tied to climate change" - Dartmouth College (via EurekAlert)
Afbeelding bovenaan dit artikel: peepo van Getty Images Signature (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd