Klimaatverandering veroorzaakte Chinese onrust

Tweeduizend jaar lang werd China verscheurd door buitenlandse invasies en interne oorlogen. Deze periode vol onrust werd altijd verklaard door de klassenstrijd, het feudalisme en een slechte regering. Onjuist, zo beweren wetenschappers nu: het zit ‘m in het klimaat.

Het was reeds bekend dat een tekort aan voedsel ervoor zorgde dat er onrust ontstond en duizenden uitgehongerde nomaden China binnentrokken. Wetenschappers koppelen dat tekort aan voedsel nu aan een periode van ijskoud weer. Ze tonen tevens aan dat de periodes waarin China stabiel en welvarend was, samenvallen met een warmer klimaat.

Verband
Er wordt al langer vermoed dat het klimaat een flinke vinger in de pap had, maar het is voor het eerst dat wetenschappers dit stelselmatig kunnen aantonen. De onderzoekers legden de historische archieven naast de weerdata en de verbanden waren overduidelijk.

Honger
“De val van de dynastieën van Han (25-220 na Christus), Tang (618-907), de Noordelijk Song (960-1125), de Zuidelijke Song (1127-1279) en Ming (1368-1644) hangen zeer nauw samen met lage temperaturen of een snelle terugval in temperatuur,” zo menen de onderzoekers. Door de kou ontstond een tekort aan voedsel en dat verzwakte de dynastieën aanzienlijk. Zeker toen uitgehongerde nomaden ook nog eens de grenzen overstaken en voor onrust gingen zorgen.

Maya
De onderzoekers wijzen erop dat de veranderingen in klimaat niet alleen in China voor problemen zorgden. Ook het Romeinse rijk en de beschaving van de Maya’s viel in een periode van extreme kou.

Natuurlijk
De wetenschappers concluderen dat de temperatuur in de geschiedenis van China elke 160 of 320 jaar veranderde. Dat heeft niets te maken met de levensstijl van de mens; het gaat om een natuurlijke klimaatverandering die veroorzaakt wordt door fluctuerende activiteiten van de zon, de baan en het draaien van de aarde.

Val
“Historici schrijven veranderingen in de dynastieën of cycli vrijwel altijd toe aan de kwaliteit van de regering en de klassenstrijd,” vertellen de onderzoekers. “Maar veranderingen in het klimaat kunnen een belangrijke rol hebben gespeeld in veranderende sociale structuren en zo de opkomst of val van culturen en dynastieën hebben bewerkstelligd.”

Volgens de wetenschappers is het moeilijk te voorspellen wat de klimaatverandering die ons boven het hoofd hangt met onze regeringen en sociale structuren doet. De veranderingen die ze in China zagen, hingen nauw samen met een kouder wordend klimaat. Alles wijst erop dat we nu het tegenovergestelde mogen verwachten. Maar als alle voorspellingen uitkomen, zal ook deze klimaatverandering tot honger en oorlog leiden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd