Klimaatverandering maakt wereld geuriger

Naarmate er meer CO2 wordt uitgestoten en de wereld opwarmt, verandert ook de hoeveelheid water. In reactie op al die veranderingen stoten planten meer geurende chemicaliën af, genaamd biogene vluchtige organische stoffen (BVOS). Die stoffen beschermen de plant tegen plagen en zorgen ervoor dat de wereld sterker gaat ruiken.

Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat planten hun verhoogde uitstoot van BVOS al gestart zijn en dat de wereld dus al geuriger wordt. “De toename is exponentieel,” vertelt onderzoeker Josep Penuelas. “Het kan de afgelopen jaren al met zo’n tien procent gestegen zijn en zal in de volgende decennia bij een opwarming met twee of drie graden Celsius met dertig of veertig procent toenemen.”

BVOS
BVOS worden door planten in de atmosfeer vrijgelaten en spelen een belangrijke rol bij de groei en verbranding van de planten. Ook de interactie tussen bloemen en de voortplanting wordt erdoor bepaald. De hoeveelheid geurende chemicaliën die een plant uitstoot is afhankelijk van de leefomgeving. “Gebaseerd op herziene onderzoeken kunnen we tamelijk zeker stellen dat klimaatverandering en wereldwijde verandering in het algemeen invloed heeft op de uitstoot van BVOS,” schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Trends in Plant Sciences. “De meest waarschijnlijke, algemene impact is een toename van de BVOS-uitstoot, gedreven door de huidige opwarming. De veranderende emissie zal de rol in het milieu en de fysiologische en ecologische functie van de plant veranderen.”

Ontbossing
Door hogere temperaturen stoten de planten meer BVOS uit. Doordat het warmer wordt, duurt het groeiseizoen van de meeste soorten ook nog eens langer waardoor de uitstoot van BVOS nog eens groter wordt. Temperatuur is echter niet de enige boosdoener. Ook de ontbossing draagt een steentje bij. Zo worden regenwouden vervangen door plantages. De bomen en planten die op de plantages groeien, stoten veel meer BVOS uit.

Door alle veranderingen loopt ook de communicatie tussen planten gevaar. Bepaalde BVOS waarschuwen planten bij naderend gevaar. Als de planten genoodzaakt zijn om meer BVOS uit te stoten, betekent dat dat de planten eigenlijk continu in de hoogste staat van paraatheid zijn. De sterke geuren kunnen bovendien bestuivers zoals de bij verwarren waardoor de voortplanting wijzigt. Volgens de onderzoekers zijn de gevolgen van klimaatverandering ook voor bloemen en planten bijzonder groot, maar wordt dit op dit moment onderschat.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd