Kanalen op Mars wellicht gevormd door lava

Droogstaande kanalen op Mars werden altijd aangezien voor oude waterwegen. Maar onderzoek wijst erop dat er nooit water doorheen stroomde.

Mars heeft tal van ‘rivieren’: lege kanalen die het verhaal vertellen van een planeet waar het water ooit rijkelijk stroomde en zelfs vorm gaf aan het oppervlak. Tenminste: daar gingen onderzoekers altijd vanuit.

Lava
Onterecht, zo stelt onderzoeker David Leverington nu. Hij bestudeerde de kanalen en kan zich er niet in vinden dat hier het water ooit stroomde. Hij vermoedt dat lava de kanalen vorm gaf.

WIST U DAT…

…onlangs op Mars nog mogelijke sporen van stromend water werden aangetroffen?

Sediment
En hij heeft daar enkele goede argumenten voor. Zo stelt hij dat er vrij weinig sediment in de kanalen is achtergebleven. Als er water doorheen had gestroomd, had dit water veel meer puin achter moeten laten. Ook treft hij in de kanalen niet zoveel mineralen aan als men zou verwachten van een waterweg.

Vragen
Het onderzoek zet veel wat we over Mars denken te weten op zijn kop. Bevinden zich dan wel grote hoeveelheden water op de rode planeet? En is er wel een grote oceaan?

Een andere belangrijke vraag betreft mogelijk buitenaards leven. Als door de kanalen geen water (een belangrijke grondstof voor leven) stroomde, waar moeten we dan gaan zoeken naar sporen van leven?Experts geven de moed niet op. Ze wijzen erop dat zich op Mars ook diverse meren en kleinere riviertjes bevinden. Een mooi startpunt voor onderzoek naar leven.

Bronmateriaal

"" - xx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lunar & Planetary Institute / ESA (via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd