Jong muisje herstelt beschadigd hart zelf

Wetenschappers hebben ontdekt dat pasgeboren muizen in staat zijn om hun hart zelf te repareren. De onderzoekers verwijderden zo’n vijftien procent van het weefsel van de linker hartkamer van één dag oude muisjes. 21 dagen later bestudeerden ze de hartjes opnieuw: 99 procent van de muizen had een hart dat geheel hersteld was. En de hartjes werkten ook nog eens volkomen normaal.

De resultaten zijn heel bijzonder. Er zijn wel meer dieren die hun harten zelf kunnen herstellen: enkele amfibieën en vissen bijvoorbeeld. Zij kunnen dat zelfs hun hele leven door. Maar zoogdieren kunnen het niet. Sterker nog: wetenschappers gingen er van uit dat alleen embryo’s van zoogdieren daartoe in staat zijn.

Zeven dagen
Uit de experimenten blijkt dat jonge muisjes echter ook na de geboorte nog korte tijd over die vaardigheid beschikken. Dat duurt echt maar even: wetenschappers herhaalden het eerder genoemde experiment met muisjes die zeven dagen oud waren en die harten herstelden zich niet. Blijkbaar zijn muizen tot zeven dagen in staat om het hart te helen.

WIST U DAT…

Werking
De wetenschappers waren ook benieuwd of de harten van de beschadigde dieren wel zo goed werkten. Ze vergeleken de hartjes die kort na de geboorte beschadigd waren geraakt met die van muizen die een goed functionerend hart hadden. Er bleken twee maanden nadat de beschadiging was aangebracht vrijwel geen verschillen meer te zijn. Het is onduidelijk hoe de muizen hun eigen hartje weten te repareren. Wel konden de wetenschappers vaststellen dat de cellen van één dag oude muisjes zich bleven delen. Als een ‘volwassen’ hart beschadigd raakt, gebeurt dat niet.

Hartfalen
De studie kan belangrijke implicaties hebben voor het onderzoek naar bijvoorbeeld hartfalen. Mensen die een hartaanval hebben gehad, kunnen vaak wel wat nieuwe cellen aanmaken, maar het is onmogelijk om de vele miljoenen cellen die verloren zijn gegaan stuk voor stuk te vervangen. “Met onze studie tonen we voor het eerst middels experimenten aan dat het hart van een zoogdier de hartspier binnen een beperkt tijdsbestek volledig kan herstellen,” vertelt onderzoeker Enzo Porrello.

Het is aannemelijk dat ook baby’s hun hartjes kunnen helen. “Er is enig bewijs dat het hart van een pasgeboren mens na beschadigingen geen littekens krijgt. Dat wijst erop dat het wellicht ook in staat is om zich in het prille begin te herstellen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd