Hogere CO2-uitstoot door drooglegging van kustdelta’s

Door kustdelta’s aan te tasten of droog te leggen komen er grote hoeveelheden CO2 vrij. Dit blijkt uit een onderzoek van diverse organisaties, zoals de Wereldbank.

Onderzoekers analyseerden vijftien kustdelta’s. Anno 2011 verloopt de aantasting van deze draslanden vier keer sneller dan de aantasting van tropische bossen. Hierbij komt veel koolstofdioxide vrij. Deze koolstofdioxide is de afgelopen eeuwen door planten opgeslagen.

“Voor de eerste keer krijgen we een goed beeld van hoe draslanden verantwoordelijk zijn voor een verhoogd broeikaseffect”, aldus Stephen Crooks van de organisatie ESA PWA.

Meer dan 500 miljoen ton CO2
Van de vijftien draslanden bleken zeven kustdelta’s sinds de drooglegging meer dan 500 miljoen ton CO2 te hebben uitgestoten. In vergelijking: Mexico stootte in 2007 iets meer dan 470 miljoen ton CO2 uit.

Tsunami’s
Maar er zijn meer redenen om kustdelta’s te behouden. Door de aantasting en drooglegging van draslanden verliezen kustgebieden hun natuurlijke bescherming tegen bijvoorbeeld tsunami’s. De onderzoekers vinden het essentieel dat draslanden worden beschermd om het vrijkomen van CO2 tegen te gaan en om de gebieden te beschermen tegen stormen en ander natuurgeweld.

Hogere visvangst
“Daarnaast is het een win-win-situatie voor bewoners”, zegt Marea Hatziolos van de Wereldbank. “Door de kustlijn te beschermen hebben vissers een hogere opbrengst dan wanneer de draslanden verdwijnen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd