‘Het universum wordt in de toekomst een stuk saaier’

sterrencluster

De toekomst van het universum ziet er somber uit. Letterlijk. Tot die conclusie komen onderzoekers. Ze stellen dat donkere energie de donkere materie in ons universum verorbert en dat ons universum daardoor donkerder en saaier wordt.

Het is onzichtbaar, maar speelt volgens onderzoekers een cruciale rol in het universum: donkere materie. “Donkere materie vormt een raamwerk voor groeiende structuren in het universum,” vertelt onderzoeker David Wands. “De sterrenstelsels die wij zien, zijn gebouwd op dat raamwerk.” Wands en zijn collega’s zijn nu echter op gegevens gestuit die suggereren dat de hoeveelheid donkere materie afneemt. Het wordt verorberd door donkere energie. “Donkere materie verdwijnt en zo wordt de groei van structuren vertraagd.”

Het standaardmodel
In 1998 kondigden onderzoekers aan dat het universum steeds sneller uitdijt. De drijvende kracht hierachter? Donkere energie, dat volgens de onderzoekers waarschijnlijk een kosmologische constante is. “Maar er komt steeds meer bewijs dat aantoont dat dit simpele model alle astronomische gegevens waar astronomen nu toegang toe hebben niet verklaren kan.” Het model heeft met name moeite met het verklaren van de data die betrekking heeft op de groei van kosmische structuren, sterrenstelsels en sterrenclusters die trager verloopt dan men zou verwachten. “Het lijkt erop dat het standaardmodel niet langer in staat is om alle data te beschrijven. We denken dat we een beter model van donkere energie hebben gevonden.”

“Als de donkere energie groeit en de donkere materie verdwijnt, eindigen we uiteindelijk met een groot, leeg, saai universum waarin bijna niets te vinden is”

Het nieuwe model
Volgens Wands en zijn collega’s gebeurt er iets bijzonders wanneer donkere energie de interactie aangaat met donkere materie. De donkere energie verorbert de donkere materie en groeit. Als de theorie van Wands klopt, is dat slecht nieuws. “Als de donkere energie groeit en de donkere materie verdwijnt, eindigen we uiteindelijk met een groot, leeg, saai universum waarin bijna niets te vinden is.” De onderzoekers trekken hun voorzichtige conclusie nadat ze de groei van verschillende structuren bestudeerden. Vervolgens lieten ze op die groei verschillende modellen van donkere energie los om te kijken welke het beste overeenkwam met wat we in het universum zien.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe stevig de theorie in zijn schoenen staat, maar volgens professor Dragan Huterer moeten we de theorie zeker niet te snel afwijzen. “Het paper lijkt heel interessant. Elke keer als er iets nieuws gemeld wordt over donkere energie moeten we opletten, omdat we er zo weinig over weten.”

Bronmateriaal

"Universe may face a darker future" - Port.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / ESA / the Hubble Heritage Team (STScI / AURA) / J. Blakeslee (NRC Herzberg Astrophysics Program, Dominion Astrophysical Observatory) & H. Ford (JHU).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd