Haaien en roggen gaan veel langer mee dan gedacht

Sommigen worden wel twee keer ouder dan mogelijk werd geacht.

Onderzoekers bestudeerden 53 verschillende populaties haaien en roggen die stuk voor stuk reeds uitgebreid door wetenschappers waren bestudeerd. In bijna een derde van de gevallen bleken eerdere studies de leeftijd van de dieren aanzienlijk te hebben onderschat. Gemiddeld met zo’n achttien jaar. En sommige dieren bleken wel 34 jaar ouder te zijn dan eerder werd aangenomen.

Groeiring
Normaliter wordt de leeftijd van haaien onder meer bepaald door te kijken naar de groeiringen in hun wervels. “Een onderschatting van hun leeftijd lijkt te ontstaan, doordat de groeiringen zodra een haai een bepaalde leeftijd of omvang heeft, niet meer ontstaan of onbetrouwbaar worden,” legt onderzoeker Alastair Harry uit.

Systematisch probleem
Het idee voor dit onderzoek ontstond nadat ontdekt werd dat zandtijgerhaaien wel veertig jaar oud kunnen worden (twee keer ouder dan gedacht) en de leeftijd van de Nieuw-Zeelandse haringhaai met zo’n 22 jaar onderschat bleek te zijn. “Op basis van de hoeveelheid bewijs die we nu hebben, lijkt het erop dat dit (de leeftijdsonderschatting, red.) een systematisch probleem is,” aldus Harry.

Hij spreekt van een ‘probleem’, omdat de leeftijden van haaien en roggen relevant zijn op het moment dat we willen nagaan hoe stevig een populatie in de schoenen staat. Als voorbeeld haalt Harry de keizersbaars aan. Ook deze soort bleek jaren geleden veel langer (tot wel 149 jaar) te leven dan gedacht. Die langere levensduur betekent dat de vis trager volwassen wordt en zich pas op hoge leeftijd (rond de 25 jaar) gaat voortplanten. Het betekent dat de soort bij tegenslagen langzaam herstelt, omdat het heel lang duurt voor jongen vruchtbaar zijn. Doordat onderzoekers lang niet in de gaten hadden dat deze vis zo lang en traag leefde, werden de problemen waar de soort mee te maken had, onderschat.

Bronmateriaal

"Sharks longer in the tooth than we thought" - James Cook University (via Wikimedia Commons)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Pexels / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd