Gestresste bij is pessimistisch

Nieuw onderzoek toont aan dat niet alleen mensen, honden en ratten pessimistisch kunnen zijn door stress. Bijen hebben er ook last van.

De onderzoekers confronteerden de bijen met twee geuren. De bijen leerden deze geuren te associëren. De ene geur associeerden de bijen met een zoete beloning. De andere geur met een ‘vieze’ beloning. Het resultaat: de bijen waren geneigd om vooral de geur die leidde tot de beloning te benaderen.

Schudden
Daarna werd de groep bijen in tweeën gesplitst. De ene groep werd één minuut lang door elkaar geschud. Hierdoor kregen de bijen het idee dat ze werden aangevallen: roofdieren schudden namelijk aan de bijenkorf om aan honing te komen. De andere groep werd met rust gelaten.

WIST U DAT…

…bijen in de war raken door de straling van mobieltjes?

Geurtjes
Vervolgens werden beide groepen geconfronteerd met de twee geuren die ze al kenden en enkele nieuwe geuren (die een combinatie van de twee bekende geuren vormden). Toen bleek dat de bijen die door elkaar geschud waren een stuk pessimistischer waren dan de controlegroep. Deze bijen verwachtten namelijk van meer geuren dat ze vies zouden zijn. Ze waren dus voorzichtiger en benaderden minder vieze geuren dan de controlegroep.

Stress
“We hebben aangetoond dat de emotionele reactie van een bij op een nare gebeurtenis meer lijkt op de reactie van een mens dan gedacht,” concludeert onderzoeker Geraldine Wright. “Bijen die gestresst raken door een gesimuleerde aanval van een roofdier laten een pessimisme zien dat lijkt op dat van depressieve en angstige mensen.”

“In andere woorden: het glas van de gestresste bij is halfleeg,” voegt onderzoeker Melissa Bateson toe. Dat wil echter niet zeggen dat een bij zich daar ook van bewust is en dat deze emoties op dezelfde manier ervaart als mensen doen.

Bovenstaande foto is gemaakt door Matt MacGillivray (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd