Flamingo’s hebben soms wel twee of drie héél goede vrienden

En hun vriendschappen duren ook nog eens jaren.

Flamingo’s zijn best bijzondere dieren. Natuurlijk staan ze het meest bekend om hun uitmuntende vermogen om balans te houden op één poot. Daarnaast zijn ze erg sociaal en leven ze in kolonies van soms wel 200.000 paren. In een nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat flamingo’s – ondanks dat ze in grote groepen leven – er toch maar een paar goede ‘vrienden’ op na houden. En voor een andere soortgenoot gaan ze liever even een blokje om.

Soorten
in de studie bestudeerden de onderzoekers vier verschillende soorten flamingo’s: de rode flamingo, Chileense flamingo, Andesflamingo en de Kleine flamingo. Al de onderzochte dieren leven in het natuurreservaat WWT Slimbridge in Gloucestershire, Engeland. Het team ontdekte dat de flamingo’s onder andere ‘gehuwde’ stelletjes vormen, maar bijvoorbeeld ook vriendschappen van hetzelfde geslacht en vriendengroepen die bestaan uit drie of vier soortgenoten. “Onze resultaten geven aan dat flamingo-samenlevingen best complex zijn,” aldus onderzoeker Paul Rose.

Vrienden
De onderzoekers ontdekten verschillende sociale banden. “We zien stelletjes die ervoor kiezen om samen tijd door te brengen, maar we zien ook groepjes van drie of vier soortgenoten die regelmatig samen te vinden zijn,” vertelt Rose. Het betekent dat flamingo’s best kieskeurig zijn en hun tijd het liefst doorbrengen met slechts een paar specifieke goede vrienden. Eenmaal uitgekozen, kunnen die vriendschappen jaren standhouden. “Flamingo’s hebben een lang leven,” gaat Rose verder. “Sommige vogels uit de studie leven al sinds de jaren zestig in Slimbridge. Uit onze studie blijkt dat hun vriendschappen over een periode van jaren blijven bestaan.” Dit wijst er dan ook op dat flamingo’s de voorkeur geven aan langdurige vriendschappen in plaats van wat losse en willekeurige relaties.

Mijden
Het blijkt dat flamingo’s dus binnen een groep een paar favorieten hebben. “Ze vinden niet simpelweg een levenspartner en brengen daar hun tijd mee door,” zegt Rose. “Sommige stelletjes zijn wel veel samen, maar er bestaan ook een heleboel andere sociale banden.” Daarnaast kan niet iedereen binnen een groep goed met elkaar overweg. Zo blijkt dat flamingo’s bepaalde soortgenoten liever mijden. Dit suggereert dat sommige flamingo’s gewoon niet zo goed met elkaar kunnen opschieten.

Gezondheid
Bij drie van de vier kolonies bestudeerden het onderzoeksteam ook de gezondheid van de vogels om te zien of er een verband bestaat tussen hoe sociaal ze zich gedragen en hun gezondheidstoestand. De onderzoekers troffen echter geen duidelijke link aan. Dit zou betekenen dat socialisatie blijkbaar zo belangrijk is voor flamingo’s dat ze hiernaar blijven streven, ook als ze zich niet op hun opperbest voelen.

De bevindingen uit de studie wijzen erop dat flamingo’s – net als mensen – om verschillende redenen sociale banden vormen. “Het feit dat deze vriendschappen ook zo lang meegaan, suggereert bijvoorbeeld dat ze belangrijk zijn voor hun overleving in het wild,” meent Rose. Volgens de onderzoeker kunnen de resultaten eveneens nuttig zijn voor dierentuinen die flamingo’s houden. “Als we vogels van de ene dierentuin naar de andere verplaatsen, moeten we oppassen dat we niet flamingo’s die goede maatjes zijn van elkaar scheiden,” zegt hij.

Kolonie
De studie heeft echter nog een verrassing in petto. De grootte van de onderzochte flamingo-kolonies varieerde van twintig, tot meer dan 140 dieren. Uit de resultaten blijkt nu dat hoe groter de kolonie, hoe meer sociale interacties er bestaan. “De simpele les hiervan is dat in gevangenschap levende kolonies zoveel mogelijk vogels moet bevatten als redelijkerwijs mogelijk is,” aldus Rose. Bovendien blijkt dat ook verschillende seizoenen impact hebben. Zo worden de meeste nieuwe vriendschappen in de lente en zomer gesloten, tijdens het broedseizoen.

De bevindingen benadrukken dat samen beter is dan alleen. Maar wist je dat dit zelfs soortgrenzen overschrijdt? De grote franjepoot is een Noord-Amerikaanse vogelsoort die onder meer overwintert in de zoute meren in het noorden van Chili. Daar foerageren deze vogels zowel alleen als samen met Chileense flamingo’s. Terwijl de flamingo’s met hun poten trappelen om voedsel naar het wateroppervlak te stuwen, draaien de franjepoten snel rondjes nabij de flamingo’s op zoek naar roeipootkreeftjes. En uit onderzoek is gebleken dat de vogels nabij flamingo’s meer dan twee zo veel voedsel vinden in vergelijking met hun eenzame soortgenoten.

Bronmateriaal

"https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_787828_en.html" - University of Exeter

Afbeelding bovenaan dit artikel: Alexas_Fotos via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd